Indlæg af Webmaster

Den professionelle samtale

At kunne udtrykke os tydeligt, og får sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en […]

Behandlingsarbejde – en teori mod nærmeste udviklings-zone.

På dette foredrag/kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på behandlingsarbejde, så som, viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, kontekstens betydning, kultur, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den pædagogiske praksis o.m.a.  

Livshistoriefortællinger og narrative metaforer, et pædagogisk redskab

Livshistoriebøger er et nyttigt pædagogisk redskab, som er anvendeligt overfor alle aldersgrupper, og som kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid. En livshistoriebog er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på det enkelte barns unikke udviklingsforløb, og forsøger at skabe syntese mellem hjem og institution […]

Anerkendende relationsarbejde som pædagogisk redskab mod nærnæste udviklings-zone.

På dette foredrag/kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer, der har indflydelse på det socialpædagogiske arbejde, så som fag-faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, hvilke pædagogiske tilgange virker og hvorfor, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden omkring pædagogik […]

Barnets identitetsdannelse

I dag spiller daginstitutionen en større og større rolle i barnets liv, og det er derfor vigtigt at vi i det pædagogiske arbejde sætter fokus på hvilken indflydelse dette har for barnets følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse.

Børn der mister. Emner som vi vil komme ind på: Gennem større opmærksomhed og en større viden om børns signaler og reaktioner på sorg og tab, kan vi som professionelle være med til at hjælpe barnet til at sætte ord på og udtrykke de ofte kaotiske følelser, der tumler rundt i dets indre.

Dagplejer

Eksempler på kurser for dagplejer Udviklingspsykologi 0-3 år. Omsorgssvigt, hvad skal man være opmærksom på? Kommunikation, hvorfor er det så svært? Sorg og kriser, hvad gør man? Den moderne familie og det kompetente barn. Livshistoriefortællinger og genogram Narrativ teori i dagpleje, hvorfor og hvordan? Udviklingspsykologi 0-3 år På dette kursus vil vi komme omkring følgende teamer: […]

Kurser med mulighed for tilskud

Kurser med mulighed for tilskud På denne side kan du læse om et af Toftemosegaard nye tilbud, kurser med mulighed for tilskud, som retter sig specifikt til personale ansat i dagpasningstilbud og SOSU området. Vores samarbejde med firmaet Concept-team gør, at vi på Toftemosegaard nu kan tilbyde nogle særlig tilrettelagte kurser, som prismæssigt ligger langt […]

MasterClass kursusforløb med Kari Killén

Indhold: Indholdet på dette kursus har fokus på interventionsværktøjerne AAI, IWMC, IA, og Care Index, med særlig fokus på sidstnævnte. Care Index vil blive anvendt på case medbragt af kursisterne, ligesom det øvrige indhold i høj grad vil blive tilrettelagt i forhold til det materiale som kursisterne medbringer. Målgruppe: Dette kursus er et MasterClass kursus, […]

Den professionelle samtale.

Et 2-dages kursus den 8. + 9. september 2014, i Skibby, med aut. psykolog Flemming Christiansen. Dato, tid og sted: Den 8. og 9. september 2014 på Toftemosegaard i Skibby begge dage kl. 9.00-16.00

Narrativ metafor og genogram som pædagogisk værktøj.

Et 2-dages kursus den 12. og 13. november 2014, i Skibby, med aut. psykolog Flemming Christiansen. Dato, tid og sted: Den 12. +13. november 2014, begge dage kl. 9.00-16.00 på Toftemosegaard i Skibby. Pris: Kr. 2.575 ekskl. moms, fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet m. drikkevarer, eftermiddagskaffe m. kage + isvand) Bemærk venligst, at overnatning ikke er […]

Anger Replacement Training (en metode til træning af sociale kompetencer) -en introduktion.

På dette kursus vil du får en grundig introduktion til ART (Anger replacement training), og vil bl.a. få et unikt indblik i hvordan vi på Toftemosegaard anvender ART som en effektiv metode der træner udviklingen af sociale kompetencer. A.R.T. er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved […]

Den professionelle samtale

At kunne udtrykke os tydeligt, og får sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en […]

Behandlingsarbejde – en teori mod nærmeste udviklings-zone.

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på behandlingsarbejde, så som, viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, kontekstens betydning, kultur, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den pædagogiske praksis o.m.a.  

Anerkendende relationsarbejde som pædagogisk redskab mod nærnæste udviklings-zone.

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på det socialpædagogiske arbejde, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, hvilke pædagogiske tilgange virker og hvorfor, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden omkring […]

Hvordan arbejder man socialpædagogisk med tilknytningsteori og affektiv udviklingspsykologi?

       I dag ved vi mere end nogensinde før om hjernes udvikling, og hvordan de allertidligste relationer får betydning for resten af vores liv. På dette kursus vil fokus ligge på den pragmatiske anvendelse af den nyeste viden vedr. tilknytningsteori og affektiv udviklingspsykologi, og hvordan vores egne indre arbejdsmodeller har indflydelse på den pædagogiske praksis.

Den socialpædagogiske kerneydelse –hvad er det vi laver, hvorfor og ved vi om det virker?

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på den socialpædagogiske praksis, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, og ved vi om det virker efter hensigten.                                                                                                                                                  Hvordan får man sat den socialpædagogiske kerneydelse […]