Familie, børn, institutionsliv og det enkelte barns individuelle udvikling:

Et af formålene med dette foredrag er at diskutere og reflektere over børns udvikling til kompetente individer, over forældreskab, over samfundets og familiens forandring, over institutionsliv, og forsøge at sætte dette i en bredere relief.

*0-6 års barnet i det postmoderne samfund?

*Familielivets forandring.

*Forældreskab i det moderne samfund.

*Familieliv anno år 2000.

*Barnets institutionsliv, godt eller skidt eller både og?

*Barnets udvikling set i en udviklingspsykologisk forståelsesramme.

*Barnets selv-udvikling.

*Empati, sociale normer, omsorg og opdragelse, hvem har ansvaret for barnets trivsel og udvikling, hvad er forældrenes ansvar, hvad skal institutionen tager sig af og hvor han man et fælles ansvar ?

Antal deltager: Dette foredrag er oplagt til et forældre-møde, så deltager antallet vil kunne svinge lige fra kun 10 op til 100.

Varighed: Fra 3-7 timer.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.

PS. Dette foredrag vil være oplagt til et fælles personale- og bestyrelsesmøde, hvor man ønsker at finde et fælles fodslag.