Sikkermail

Det er nu muligt at sende Toftemosegaard en sikker mail, du skal blot trykke på nedenstående link.

Email logo, Email address Computer Icons Signature block Symbol, envelope mail, text, logo png | PNGEgg

Send sikker mail

Jens Hardy Sørensen

Jens Hardy Sørensen
Forsker og privatpraktiserende psykolog. Jens er uddannet cand.psych. og forsker (treårigt forskningsstipendium) fra Aarhus Universitet. Han er autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi og har mere end 30 års erfaring som klinisk psykolog og supervisor.
Han har en omfattende undervisningserfaring som ekstern lektor ved Klinisk Institut, Fagområder for Psykiatri på Syddansk Universitet, og fra universiteterne i Aalborg og Aarhus, fra talrige kurser, uddannelser og efteruddannelser.
Jens Hardy Sørensen har i mange år været chefpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrien  Region Syddanmark. Han har desuden udgivet en række bøger og videnskabelige artikler om affektregulering, tilknytning og mentalisering.
Han har fået forskningsstøtte fra Tryg Fonden og Psykiatriens Forskningsfond til at udvikle og klinisk afprøve LEAS og RME test på dansk.

Believe.dk

Believe er en relativ ny udbyder indenfor det socialfaglig område, men vi har dog massevis af erfaring. Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret indenfor 2 områder:

 1. Parallelanbringelse med særlig fokus på barnet,  med mulig for forældrekompetencesøgelse som en del af anbringelsen.
 2. Udsatte og adfærdsvanskelige unge mellem 12 og 23 år, med en høj grad af inddragelse af den unges familie og det sociale netværk.

Du kan læse meget mere om Believes mange tilbud her

 

nr. 5 Believe

IFART.dk

IFART er etableret af Psykologselskabet Toftemosegaard Aps, ved aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen. Flemmings interesse for ART blev vakt for et par år siden, da han blev uddannet og certificeret ART-træner ved Diakonhjemmet i Sandness i Norge, og med det samme blev utrolig begejstret over metodens unikke opbygning og anerkendende tilgang til deltagerne. I 2015 er Flemming ligeledes færdig med en 2-årig master i træning af sociale kompetencer på Diakonhjemmet i Sandness i Norge.

På IFART.dk kan du finde en masse spændende kurser og uddannelser vedr. træning af sociale kompetencer, og ligeledes finder du en masse læsestof om metoder til træning af sociale kompetencer. Læs mere her.

Portrait Of Teenage Girls And Boys

Plejebørn.dk

Plejebørn.dk er etableret af Psykologselskabet Toftemosegaard, som har ønsket at netop plejebørn skulle have en særlig opmærksomhed.

På Plejebørn.dk finder du en masse spændende kurser og foredrag, og ligeledes kan du læse om supervision og konsulentydelser rettet specifikt mod anbragte børn og plejeforældre. Læs mere her.

 

Cenku.dk

Cenku er en underafdeling af af Psykologselskabet Toftemosegaard Aps, og ønsket har været at samle alle kurser, foredrag, efteruddannelser og særlig tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb, under samme tag (hjemmeside).

På Cenku.dk finder du en masse spændende kurser, foredrag, efteruddannelser og særlige tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb. Læs mere her.

Den professionelle samtale

At kunne udtrykke os tydeligt, og får sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og på hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet, er en meget vigtig forudsætning for, at selv den svære samtale kan blive en god samtale. Læs mere

FUCK DIG, om børn/unges sprog.

FUCK, hvor taler de børn grimt
(Et kursus/foredrag om børns kommunikation og sprog, og de professionelles rolle.) Læs mere

Behandlingsarbejde – en teori mod nærmeste udviklings-zone.

På dette foredrag/kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på behandlingsarbejde, så som, viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, kontekstens betydning, kultur, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den pædagogiske praksis o.m.a.   Læs mere

De truede børn i daginstitutionen – hvad gør man ?

Gennem større opmærksomhed og en større viden om små børns signaler på sundhedsmæssige, sociale eller psykiske belastninger eller ligefrem omsorgssvigt, kan vi som professionelle være med til at etabler en tidlig forebyggende indsats. Læs mere

Livshistoriefortællinger og narrative metaforer, et pædagogisk redskab

Livshistoriebøger er et nyttigt pædagogisk redskab, som er anvendeligt overfor alle aldersgrupper, og som kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid. En livshistoriebog er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på det enkelte barns unikke udviklingsforløb, og forsøger at skabe syntese mellem hjem og institution og barnets mange forskellige verden (dagpleje, vuggestue, fritidshjem, SFO, skole, fritidsinteresser ovs.) Læs mere

Anerkendende relationsarbejde som pædagogisk redskab mod nærnæste udviklings-zone.

På dette foredrag/kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer, der har indflydelse på det socialpædagogiske arbejde, så som fag-faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, hvilke pædagogiske tilgange virker og hvorfor, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden omkring pædagogik og udviklingspsykologi i den socialpædagogiske praksis. Hvordan arbejder man bevidst mod nærmeste udviklings-zone, og hvordan finder vi ud af om det virker efter hensigten.
Læs mere

Familie, børn, institutionsliv og det enkelte barns individuelle udvikling:

Et af formålene med dette foredrag er at diskutere og reflektere over børns udvikling til kompetente individer, over forældreskab, over samfundets og familiens forandring, over institutionsliv, og forsøge at sætte dette i en bredere relief. Læs mere

Er der forskel på drenge og piger, sommer og vinter ?

Oplæg og debat om forskellen på drenge og piger, og de krav de stiller til det pædagogiske personale, institutionens indretning, valg af pædagogiske aktiviteter, og om hvordan man som forældre støtter barnets udvikling af kompetencer. Læs mere

Barnets identitetsdannelse

I dag spiller daginstitutionen en større og større rolle i barnets liv, og det er derfor vigtigt at vi i det pædagogiske arbejde sætter fokus på hvilken indflydelse dette har for barnets følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse. Læs mere

Børn der mister.

Emner som vi vil komme ind på: Gennem større opmærksomhed og en større viden om børns signaler og reaktioner på sorg og tab, kan vi som professionelle være med til at hjælpe barnet til at sætte ord på og udtrykke de ofte kaotiske følelser, der tumler rundt i dets indre. Læs mere

Dagplejer

Eksempler på kurser for dagplejer

Udviklingspsykologi 0-3 år. Omsorgssvigt, hvad skal man være opmærksom på?
Kommunikation, hvorfor er det så svært? Sorg og kriser, hvad gør man?
Den moderne familie og det kompetente barn. Livshistoriefortællinger og genogram
Narrativ teori i dagpleje, hvorfor og hvordan?

Udviklingspsykologi 0-3 år

På dette kursus vil vi komme omkring følgende teamer:

 • Udviklingspsykologi

 • Tilknytningsteori

 • Graviditetens betydning, muligheder og begrænsninger

 • Selvets udvikling hos 0-3 års barnet

 • God nok omsorg, hvad er det?

 • Omsorgssvigt

 • *Winniecott og holding

 • *Zone for nærmese udvikling(Vygotskij)

 • *Dagplejens betydning for det spæde barns udvikling af et selv.

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————-

Kommunikation, hvorfor er det så svært?

At kunne udtrykke sig tydeligt, og for sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og på hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet, er en meget vigtig forudsætning for, at selv den svære samtale, kan blive en god samtale.

Andre emner vi vil komme ind på:

 • Kommunikationsteori

 • Hvordan formidler man følsomme eller ubehagelige budskaber.

 • Få indsigt i hvordan du reagerer og handler når en situation (evt. en samtale med forældre, eller en kollega) føles svær, og hvordan du kan håndtere dette på en professionel måde.

 • Få viden om sammenhæng mellem nonverbal og verbal kommunikation, og på egen adfærds indflydelse på samtales forløb.

 • Få viden om kontekstens (rammens) betydning og lær at stille refleksive og cirkulære spørgsmål.

 • Få viden om hvordan man skaber en åben empatiske samtale, og om hvordan vi får budskabet leveret, så det bliver modtaget og forstået?

 • Få viden om hvordan du finder din egnen stil, og lærer at tilpasse din måde at samtale på, så den matcher den du taler med.

 • Få viden om hvordan din kommunikation og adfærd påvirker de relationer du indgår i.

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————–

Den moderne familie og det kompetente barn.

 • Det moderne familie, hvad er det for en størrelse

 • Nye familiemønstre, dine og mine børn

 • Stress og jag og ingen tid til fordybelse, fordom eller…?

 • Den moderne families forventninger til dagplejen

 • Den 0-3 årige og den moderne familie

 • Det kompetente barn, hvad er nu det?

 • Den lykkelige familie hvad er det?

 • Det lykkelige barndom, hvad er det?

 • Dagplejen og det gode forældresamarbejde

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————–

Narrativ teori i dagpleje, hvorfor og hvordan?

 • Narrativ teori

 • Narrative metafor

 • Sprogets betydning

 • Narrative landskaber

 • Hvordan kan man helt konkret anvende narrativ teori i dagplejen

 • Narrativ teoris betydning for barnets selvopfattelse

 • Narrativ teori og nærmeste udviklingszone

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

Omsorgssvigt, hvad skal man være opmærksom på?

 • Få viden om børns synlige og mindre synlige signaler på omsorgssvigt

 • Få viden om den sociale arvs betydning

 • Få viden om tilknytningsforstyrrelser og hvordan vi opdager dem

 • Få viden om hvad vi som professionelle kan/skal gøre

 • Få viden om den tidlige voksen-barn relations betydning for barnets trivsel.

 • Få viden om hvordan det pædagogiske arbejde i dagplejen kan tilrettelægges på en sådan måde, at det styrker den tidlige indsats overfor de psyko-socialt truede børn og familier.

 • Få viden om hvordan man laver indberetninger, og om hvordan man som professionel får sine bekymringer og observationer gjort synlige.

 • Få viden om det tværfaglige arbejdes betydning.

 • Få viden om etik og moral, specielt omkring forældresamarbejdet, når vi arbejder med de “tunge sager”.

 • Få viden om egne indre verden, så som grænser, følelser og reaktionsmønster som kommer til udtryk i arbejdet med de truede børn, således at vi som professionel undgår at reagerer uhensigtsmæssigt.

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————–

Sorg og kriser, hvad gør man?

 • Under redigering

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————-

Livshistoriefortællinger og genogram

 • Livshistoriefortællingers betydning for individets identitets- og selvværdsudvikling

 • Den narrative metafor

 • Psykologiske teorier bag livshistoriefortællinger, herunder narrativ og poststrukturalistisk teori.

 • Bliv bevidst om, hvorledes vores egen psykiske konstitution påvirker vores professionalisme og vores kompetence i relation til livshistoriefortællerens følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse

 • Evne til selvrefleksion over egen opdragelse, værdier, udviklingssyn og menneskesyn.

 • Hvordan samarbejder man med livshistoriefortællerens familie

 • Genogram og anvendelse af fotografier

 • Lær, hvordan man helt konkret kommer i gang og hvordan en livshistoriebog kan se ud . Stamtræ, netværkskort, dagbog, billedbog osv. er noget af det, vi vil kigge på

 • Computer og netbaseret programmer vil blive præsenteret

 • Etik, moral og tavshedspligt i arbejdet med livshistoriebøger i forhold til personen, personens forældre og samarbejdspartnere

 • O.m.a

Kurser med mulighed for tilskud

Kurser med mulighed for tilskud

På denne side kan du læse om et af Toftemosegaard nye tilbud, kurser med mulighed for tilskud, som retter sig specifikt til personale ansat i dagpasningstilbud og SOSU området.

Vores samarbejde med firmaet Concept-team gør, at vi på Toftemosegaard nu kan tilbyde nogle særlig tilrettelagte kurser, som prismæssigt ligger langt under hvad sådan kurser normalt koster. Der er på ingen måde gået på kompromis med det faglige indhold, som fortsat er meget højt, og vi tager alle opgaver, store som små, meget seriøst. Læs mere

MasterClass kursusforløb med Kari Killén

Indhold:

Indholdet på dette kursus har fokus på interventionsværktøjerne AAI, IWMC, IA, og Care Index, med særlig fokus på sidstnævnte. Care Index vil blive anvendt på case medbragt af kursisterne, ligesom det øvrige indhold i høj grad vil blive tilrettelagt i forhold til det materiale som kursisterne medbringer.

Målgruppe:

Dette kursus er et MasterClass kursus, hvilket betyder, at man kun kan deltage, såfremt man kan dokumentere viden om tilknytningsteori og tidlig intervention – og i praksis arbejder med sårbare 0-6-årige børn og deres nærmeste omsorgspersoner. Enten via Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent eller tilsvarende dokumenteret efteruddannelse/viden.

Dato, tid og sted:

Kurset er et særlig tilrettelagt kursusforløb over 5 dage (2 x 2. dag + 1. dag) :

2. februar og 3. februar 2016

30. marts og 31. marts 2016

26.april 2016

Alle dage kl. 9.00-16.00 på Toftemosegaard i Skibby.

Pris:

Kr. 12.575 ekskl. moms, fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet m. drikkevarer, eftermiddagskaffe m. kage + isvand)
Bemærk venligst, at overnatning ikke er inkluderet i prisen.

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen er den 6.januar 2016 på kursusforløbet vil ske efter konkret vurdering i forhold til de under målgruppe nævnte optagelseskriterier, og man vil får besked om man er optaget eller ej umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding kan ske via vores elektroniske ansøgningsskema, klik her.

Kurset vil blive gennemført ved minimum 15 og max 20 deltager.

KariUnderviser:
Det er os en stor ære at kunne præsentere den norske forsker dr. philos. Kari Killén. For de fleste,vil Kari Killén nok ikke kræve den store præsentation, da hun efterhånden har opnået stor international anerkendelse bl.a. for sin bøger”Omsorgssvigt er alles ansvar”, “Barndommen varer i generationer”, “Sårbare børn”, “Professionel udvikling og faglig vejledning” og de netop udkommet “Omsorgssvigt Bind 1 + 2”.

Kari Killén er i dag seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder.

 

 

Med venlig hilsen
Flemming Zuschlag Christiansen
Leder af Psykologselskabet Toftemosegaard Aps

Den professionelle samtale.

Et 2-dages kursus den 8. + 9. september 2014, i Skibby, med aut. psykolog Flemming Christiansen.

Dato, tid og sted:
Den 8. og 9. september 2014 på Toftemosegaard i Skibby begge dage kl. 9.00-16.00 Læs mere

Omsorgssvigt og forebyggende arbejde (bemærk afholdes både i Kbh. og Aalborg.)

Et 2-dages kursus den 23. +24. september 2014 i Købehavn og den 8. + 9.oktober i Aalborg.

Målgruppe:
Ansætte der arbejder med børn indenfor daginstitutionsområdet fx. dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO, og som er interesseret i sårbare børn og forebyggende arbejde.

Dato, tid og sted:
Den 23. + 24. september 2014, begge dage kl. 9.00-16.00, i DGI-byen i København (læs om hotellet her).

Den 8. + 9. oktober 2014, begge dage kl. 9.00-16.00 på Hotel Scandic i Aalborg (læs om hotellet her) Læs mere

Narrativ metafor og genogram som pædagogisk værktøj.

Et 2-dages kursus den 12. og 13. november 2014, i Skibby, med aut. psykolog Flemming Christiansen.

Dato, tid og sted:
Den 12. +13. november 2014, begge dage kl. 9.00-16.00 på Toftemosegaard i Skibby.

Pris:
Kr. 2.575 ekskl. moms, fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet m. drikkevarer, eftermiddagskaffe m. kage + isvand)
Bemærk venligst, at overnatning ikke er inkluderet i prisen.
Læs mere

Anger Replacement Training (en metode til træning af sociale kompetencer) -en introduktion.

På dette kursus vil du får en grundig introduktion til ART (Anger replacement training), og vil bl.a. få et unikt indblik i hvordan vi på Toftemosegaard anvender ART som en effektiv metode der træner udviklingen af sociale kompetencer.

A.R.T. er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. På Toftemoegaard anser vi ART som en metode der træner sociale kompetencer (fx håndtering af vrede) og at denne træning kun kan ske i samspil med andre.

Læs mere