Dansk Institut For Tilknytningsteori –dift.dk– er en del af Psykologselskabet Toftemosegaard Aps, og har til hensigt at samle og udbrede kendskab til tilknytningsteoretisk forankret interventionsarbejde med fokus på sårbare børn og deres familie. Derudover er det hensigten at tilbyde kurser, foredrag og workshops indenfor småbørnsområdet, ligesom vi vil forsøge at lave en blog og et forum, hvor alle med interesse for tilknytningsteori, sårbare børn og familier bl.a. vil kunne drøfte, dele og anbefale tilknytningsteoretisk stof.

Det er en stor glæde, at Kari Killén har sagt ja til at være protektor for DIFT. 

Læs mere her.

laughing baby playing with mother