Samarbejdspartnere

Kari Killén

Dr.philos, socionom M.A (Eng.) og forsker emeritus ved NOVA – Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker.  Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn – både forskningsmæssige og på det teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet.

Forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: ”Barndommen varer i generationer”, ”Omsorgssvigt I – det teoretiske grundlag”, samt ”Omsorgssvigt II – praksis og ansvar”, ”Sårbare børn” og “Professionel udvikling og faglig vejledning”. I 2002  modtog Kari den internationale pris:”Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment”.
Kari Killén er i dag seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, og Kari er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder.
Kari underviser bl.a. på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent og MasterClass

Katrin Bernstad

Aut. psykolog, aut. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi og uddannet behandler. Siden 2002 har Katrin arbejdet på Viktoriagården, en enhed indenfor børne- og ungdomspsykiatrien i Malmø.
Desuden vejleder og underviser Katrin andre spæd- og småbørnsinstitutioner og behandlere af større børn på Lunds Universitets psykoterapeutuddannelser.
Katrin underviser på småbørnskonsulent uddannelsen.

Jens Hardy Sørensen

Forsker og privatpraktiserende psykolog. Jens er uddannet cand.psych. og forsker (treårigt forskningsstipendium) fra Aarhus Universitet. Han er autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi og har mere end 30 års erfaring som klinisk psykolog og supervisor. Han har en omfattende undervisningserfaring som ekstern lektor ved Klinisk Institut, Fagområder for Psykiatri på Syddansk Universitet, og fra universiteterne i Aalborg og Aarhus, fra talrige kurser, uddannelser og efteruddannelser. Jens Hardy Sørensen har i mange år været chefpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrien i Region Syddanmark. Han har desuden udgivet en række bøger og videnskabelige artikler om affektregulering, tilknytning og mentalisering. Han har fået forskningsstøtte fra Tryg Fonden og Psykiatriens Forskningsfond til at udvikle og klinisk afprøve LEAS og RME test på dansk.

May Olofsson

Speciallæge, fhv. overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. Forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler.
May Olofssons underviser bl.a. på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent i det arbejde, der finder sted på Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet

Dag Ø. Nordanger

Dr. Psycholog og psykologspecialist i klinisk psykologi for Børn og Unge. Forsker ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge i Bergen. Desuden ansat ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebyggning. Dag underviser på Toftemosegaards 1. årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent

Dorthe Bærentzen

Psykoterapeut/Master i Familieterapi, Walden University Hypnoterapi, ved Institut for Avanceret Hypnose. ”Circle of security” uddannet ved Cooper, Hoffman & Powell COS-P. Småbørnskonsulent, Psykologselskabet Toftemosegaard. Systemisk familieterapi, DISPUK. Psykoterapeut uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi ved Susan Hart. Psykoterapeut MPF, med speciale i familier og børn, Kempler Instituttet. Diplomuddannelse i Psykiatri.

Dorthe underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi.

Susanne Bargmann

Aut. Psykolog og specialist i psykoterapi. Susanne

Susanne Bargmann underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi i FIT–feedback informet Treatment metode.

Anna Fjeldsted

Aut. Psykolog.

Psykolog. Anna har egen praksis i Narrativ Praksis på Frederiksberg. Kurser, workshops og længere undervisningsforløb om den narrative tilgang til arbejdet med børn, unge og familier
Anna underviser på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi
i samtaler med børn og unge og familier ud fra en narrativ/poststrukturalistisk forståelsesramme

Vibeke Hindse

Cand.pæd.psych.aut,specialist & supervisor i psykoterapi og arbejds-&organisationspsykologi og stressvejleder. Vibeke har videreuddannet sig i narrativ praksis som terapeut hos Michael White. Vibeke er tidligere souschef i Roskilde kommune og tidligere chefpsykolog i Frederikssund kommune og konsulent hos Dispuk. Vibeke har egen psykologpraksis i Jægerspris.
Vibeke er censor på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi

Rikke Wezelenburg

Socialrådgiver, PD i systemisk familieterapi og familiebehandler. Censor ved Dispuk.

Rikke er censor på censor på Toftemosegaard på psykoterapeut uddannelsen i systemisk narrativ familieterapi