Er der forskel på drenge og piger, sommer og vinter ?

Oplæg og debat om forskellen på drenge og piger, og de krav de stiller til det pædagogiske personale, institutionens indretning, valg af pædagogiske aktiviteter, og om hvordan man som forældre støtter barnets udvikling af kompetencer.

*Oplæg om hvorfor det er oplagt at møde drenge og piger med forskellige krav og forventninger, og hvorfor det er en god ide at være opmærksom på det fysiske rums indretning, og bl.a. ændre institutionens indretning og aktiviteter efter årstiden.

*Hvilken biologiske elementer har kønnene med, hvori består forskellene og hvilke forskelle er der rent hjernemæssigt?

*Hvorfor er en drengs udvikling mere kompliceret og krævende, og hvordan giver de biologiske forskelle sig udtryk på det individuelle plan?

*Hvad betyder det for pigerne og drengene, at vokse op i en institutionsverden, hvor kvindeligheden er klart dominerende ?

*Hvad er karakteristisk for de problemer som visse piger og drenge er bærere af, og hvad kan gøres for at imødekomme disse problemer?

*Og meget andet.

Antal deltager: Dette foredrag er oplagt til et forældre-møde, så deltager antallet vil kunne svinge lige fra kun 10 op til 100.

Varighed: 3-7 timer.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.

Udgivet i Ikke kategoriseret.