Stresshåndtering

Toftemosegaard har specialiseret sig i at lave skræddersyede stress forløb, kurser, foredrag og forebyggende projekter med et særligt fokus på offentlige og private institutioner og organisationer, som ønsker noget helt unikt indenfor stresshåndtering. En tilbud der som gør op med mindfulness, coaching, positiv psykologi, og andre selvudviklings ideologier, der på forskellig vis forsøger at hjælpe os med at “mærke efter” og finde ud af, “hvad vi virkelig vil”. På Toftemosegaard arbejde vi frem mod, at både den enkelte og den arbejdskultur vi er en del af, har fokus på selvbeherskelse, pligtfølelse, integritet, værdighed, sindsro og en vilje til at “affinde sig med sig selv snarere end at finde sig selv”.

Vi er anerkendt for vores høje faglige niveau, og vores kunder vender meget ofte tilbage. Så kontakt os hvis I har brug for hjælp og vil prøve noget nyt, fx hvis det drejer sig om:

  • Stressbehandling

  • Stessforebyggelse

  • Stresskurser/foredrag

  • Stessrådgivning

  • Stresstest

  • Traumebehandling

Stress efterlader sig spor i psyken og emotionerne, i evnen til at opleve glæde og tolerere nærhed til andre, ja, de påvirker endog vores biologi og immunsystem.

Stress berøver dig følelsen af, at du har ansvaret for dig selv – berøver dig det vi vil kalde selvlederskab. Det, der skal til for at blive rask, er en genoplevet følelse af ejerskab over krop og psyke – over dig selv.

Stress ligger ikke i selv begivenheden – men derimod i nervesystemet.

Kontakt

Aut. psykolog Flemming Zuschlag christiansen på tlf. 2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

Måden vi opfatter situationer på, har betydning for vores symptomer på stress