Hvad er debriefing

Debriefing kan beskrives som en samtale, der har til formål at bearbejde en belastende oplevelse, og kan defineres som “en form for kriseintervention, som anvendes på grupper af mennesker, der har været udsat for en stressfyldt eller tragisk begivenhed. Det overordnede mål for en sådan gruppedebriefing er, at minimere skadevirkningerne efter en voldsom hændelse – eksempelvis PTSD eller andre psykiske mén, plus mindske/forebygge reaktualisering af ubearbejdede hændelser, ved evt. kommende begivenheder.

Debriefing har endvidere til formål at drøfte indtryk, følelser og reaktioner, for derigennem, at mindske deltagernes opfattelse af, at deres reaktioner er unormale og at forberede sig på symptomer og reaktioner, som kan optræde i fremtiden.

Samtalen skal omfatte alle involverede i hændelsen – også personer, som har været i periferien, og som måske ikke mener, de har et behov. Det kan være personer, som har fulgt hændelsen på afstand, via telefon eller som rådgiver. Det kan også være det personale, som har sørget for, at roen blev genoprettet og har taget sig af patienterne/de indsatte/beboerne/børnene eller de unge.

Der lægges vægt på rammerne om samtalen. Der skal være ro, ingen afbrydende telefoner eller henvendelser. Samtalen bør ledes af en af aut. psykologer som er tryg ved opgaven og som har mulighed for at skabe det rum, som er nødvendigt for, at tanker og følelser kan få lov til at komme frem.

”Jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger”
(Ole Fogh Kirkeby)

Det er psykologens opgave at sørge for, at alle får mulighed for at komme til orde, dog uden at lægge et bastant krav ind om at tale. Der kan være nogen, der ikke har lyst til at udtale sig. For dem kan der være megen mening – og personligt udbytte – i blot at lytte. Deltagerne opfordres til en slags moralsk tavshedspligt om det, der bliver talt om.

Debriefingen skal gerne finde sted ret kort tid efter hændelsen, og helst indenfor 24 timer, men ikke nødvendigvis umiddelbart efter, hvor de involverede er i en choktilstand og ikke i stand til at bearbejde indtrykkene, her bør tilbydes individuel krisehjælp. Det er ideelt, hvis debriefingen kan finde sted mellem 1 og 5 dage efter.

Har I brug for debriefing, er I velkommen til at kontakte Toftemosegaard klik her.

Kontakt
Aut. psykolog Flemming Zuschlag christiansen på tlf. 2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

The belief that one’s own view of reality is the only reality is the most dangerous of all delusions.

Paul Watzlawick