Barnets identitetsdannelse

I dag spiller daginstitutionen en større og større rolle i barnets liv, og det er derfor vigtigt at vi i det pædagogiske arbejde sætter fokus på hvilken indflydelse dette har for barnets følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse.

Dette og meget andet vil jeg komme ind på i dette foredrag.

*Vigtige faktorer for udvikling af identitet.

Noget om -normer, værdier, kultur, samfund, omsorg, selvet, relationer, kommunikation og følelser.

*Pædagogens kompetence i relation til barnet følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse.

Noget om -at kunne se og rumme barnet og pædagogens evne til selvrefleksion over egen opdragelse, værdier, udviklingssyn og syn på børn, og hvorledes dette påvirker ens handlinger i det pædagogiske arbejde, og ens mulighed for at kunne tage omsorg for barnet.

*Hvorfor er empati så vigtig ?

*Hvordan skaber man i institutionen de bedste muligheder for det enkelte barns følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse.

Antal deltager: Dette foredrag er oplagt til et forældre-møde, et bestyrelsesmøde, et personalemøde eller lignende, så deltager antallet vil kunne svinge lige fra kun 10 op til 100.

Varighed: 3-7 timer.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.

Udgivet i Ikke kategoriseret.