PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Psykologselskabet Toftemosegaard har manges års erfaring med psykologiske undersøgelser, og vi tilbyder en bred vifte af psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne, se hvilke nedenfor.

Hvis du ønsker at vide mere om vores undersøgelser eller har brug for et konkret tilbud, kontakt venligst:

  • Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tf. nr. 20 40 83 70  eller:
  • Skriv til os på mail: post@toftemosegaard.dk

En undersøgelse fra Toftemosegaard  munder altid  ud i en rapport, hvor undersøgelsens resultater bliver gennemgået og forklaret i hverdagstermer med eksempler fra klientens liv. Rapporten afsluttes med praktiske pædagogiske strategier til brug for pædagogisk personale, forældre, forvaltning eller klienten selv. Vi lægger vægt på, at undersøgelsesrapporten er skrevet, så den kan fungere som et hverdagsredskab i det videre arbejde.

Alle undersøgelser udføres af psykologer, som alle er autoriseret, og som er ansvarlig for at undersøgelsen udarbejdes i henhold til gældende regler og vejledninger, fra fx Socialstyrelsen og Dansk psykologforening.

Vores forældrekompetenceundersøgelser udføres ligeledes i overensstemmelse med Socialministeriets nye retningslinjer fra 1.1 2021. Læs mere her.

I travle perioder kan der være ventetid.