PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER

Psykologselskabet Toftemosegaard har manges års erfaring med psykologiske undersøgelser, og vi tilbyder en bred vifte af psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne, se hvilke nedenfor.

Hvis du ønsker at vide mere om vores undersøgelser eller har brug for et konkret tilbud, kontakt venligst koordinerende psykolog Mathias Andersen på tf. nr. 29 24 00 75 eller på mail: mathias@toftemosegaard.dk

En undersøgelse fra Toftemosegaard  munder altid  ud i en rapport, hvor undersøgelsens resultater bliver gennemgået og forklaret i hverdagstermer med eksempler fra klientens liv. Rapporten afsluttes med praktiske pædagogiske strategier til brug for pædagogisk personale, forældre, forvaltning eller klienten selv. Vi lægger vægt på, at undersøgelsesrapporten er skrevet, så den kan fungere som et hverdagsredskab i det videre arbejde.

Alle undersøgelser udføres af et team bestående af mindst 1 aut. psykolog som er overordnet ansvarfor at undersøgelsen udarbejdes i henhold til gældende regler fra Dansk psykologforening.

Vores forældrekompetenceundersøgelser udføres ligeledes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra juni 2011.

Vi tilstræber at arbejde uden ventetid og at alle undersøgelser gøres færdig indenfor 8-12 uger efter opstart.

 

Forældrekompetenceundersøgelse

Læs mere her

Mentaliserings-undersøgelse (NYHED)

Læs mere her

Tilknytningsundersøgelse

Læs mere her

Børnepsykologisk undersøgelse

Læse mere her

§50 undersøgelse

Læs mere her

Psykologisk undersøgelse af voksne

Læs mere her

Prænatal forældrekompetenceundersøgelse 

Læs mere

Folder om psykologiske undersøgelser generelt.

Læs mere her

Priskatalog:

Hent her