Supervision

Hvordan arbejder vi:

På Toftemosegaard ser vi supervision som et professionelt forum, der skaber plads til det, man ellers er alene med. Under supervision kan man dele vanskelige situationer fra det daglige arbejde, finde rum til oplevelsen af at være sårbar og søgende, samt grundlag for at finde nye innovative måder at håndtere stress og belastninger på.

Vi anser det som vores fornemmeste opgave at sørge for, at supervisanden (individ som gruppe) bliver klogere eller opnår klarhed i forhold til det præsenterede dilemma/problem og udvikler nye ideer til at komme videre. Det interessante er ikke, hvad supervisor mener om verden, om bestemte problemstillinger eller dilemmaer. Det interessante er, hvordan supervisanden ser og taler om verden, og hvordan vi kan hjælpe supervisanden til at finde sin egen mening og udvikle og udvide sin forståelse af de problemstillinger/dilemmaer hun/han taler om.

Vi ønsker ikke at præsentere en sand teori/mening om det, som supervisander fremlægger, det vil vi faktisk klart tage afstand fra. Hensigten er snarere at sætte spørgsmålstegn ved hele sandhedsbegrebet, og netop stille den slags spørgsmål som supervisanden ikke tidligere har stillet sig selv.

Reflekterende team, rollespil og øvelser vil ofte være en del af de redskaber, der anvendes for at gøre supervisionen dynamisk og konkret.

Vi arbejder ud fra en systemisk narrativ tilgang, ligesom vi er inspireret af tilknytningsteorien, neuroaffektiv udviklingspsykolog og den mentaliseringsbaseret tænkning.

Hvad kan vi tilbyde:

  • Individuel supervision
  • Gruppe supervision
  • Supervision af psykoterapeter, behandlere og konsulenter
  • Supervision af pædagoger, lærere og sundhedspersonale
  • Supervision af plejefamilier
  • Supervision med indlagt kursus i kollegial supervision
  • Supervision af ledere, både indenfor det private og det offentlige

Prisen:

Prisen aftaler vi. Det afhænger blandt andet af, om det er individuel supervision og af hvor stor en gruppe der er tale om. Ring eller send en mail om jeres/dit ønske, så finder vi en fornuftig pris. Udgangspunktet er 2.000 kr. pr time (60 min) for individuel supervision og 2.500 kr. for gruppe supervision. Skal vi komme til jer koster det 2.500 kr. + evt. transport og altid min. 2 timer pr. gang.

Referencer (Et udpluk):

Opholdsstedet Skovly
Frederikssund Krisecenter
Skydebanegård
Bostedet Søholm
Det gamle apotek (pigeopholdsted i snertinge)
Opholdsstedet Nygård
Odsherred familiebehandlere
Socialpsykiatrien Øst (Frederikssund kommune)
De sikrede afdelinger på Sølager (Hundested og Skibby)
Botilbuddet på Tyringevej (§107 & §108)
Birkebo (akutinstitution i Jægerspris)
Slotsskolen (spec. Skole i Jægerspris)
Hjortholm, behandlingsinst., (Jægerspris).
Speciel inst. Møllenvangen, (Holbæk)
Plejefamilier fra hele landet
Karise Skole (speciel klasserne)
Sølagers projektafdeling
Psykiatrien i Køge (overlæge og mellemleder)

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk