Hvordan arbejder man socialpædagogisk med tilknytningsteori og affektiv udviklingspsykologi?

       I dag ved vi mere end nogensinde før om hjernes udvikling, og hvordan de allertidligste relationer får betydning for resten af vores liv. På dette kursus vil fokus ligge på den pragmatiske anvendelse af den nyeste viden vedr. tilknytningsteori og affektiv udviklingspsykologi, og hvordan vores egne indre arbejdsmodeller har indflydelse på den pædagogiske praksis.

Målgruppe:
Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder og som ønsker en teoretisk indføring i tilknytningsteori og affektiv udviklingspsykolog, og hvordan man omsætter disse teorier til praksis.

Emne og indhold:
I dag ved vi mere end nogensinde før om hjernes udvikling, og hvordan de allertidligste relationer får betydning for resten af vores liv. På dette kursus vil fokus ligge på den pragmatiske anvendelse af den nyeste viden vedr. tilknytningsteori og affektiv udviklingspsykologi, og hvordan vores egne indre arbejdsmodeller har indflydelse på den socialpædagogiske praksis.

Andre emner vi vil komme ind på:

  • Tilknytningsteori (D. Winnicott, J. Bowlby og K. Killén)
  • Affektiv udviklingspsykologi (D. Stern, P. Fonagy og S. Hart)
  • Mentalisering
  • Nærmeste udviklings-zone
  • Centrale forandringsskabende øjeblikke
  • Nonspecifikke faktorer og feedbackens betydning
  • Hvordan omsætte vi den nye viden til praksis
  • Den socialpædagogiske kerneydelse
  • Den autentiske pædagog
  • Protreptik


Teoretiker:                                                                                                                                                          
J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, P. Fonagy, A. Bandura, L. Vygotsky, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard