Omsorgssvigt og forebyggende arbejde (bemærk afholdes både i Kbh. og Aalborg.)

Et 2-dages kursus den 23. +24. september 2014 i Købehavn og den 8. + 9.oktober i Aalborg.

Målgruppe:
Ansætte der arbejder med børn indenfor daginstitutionsområdet fx. dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO, og som er interesseret i sårbare børn og forebyggende arbejde.

Dato, tid og sted:
Den 23. + 24. september 2014, begge dage kl. 9.00-16.00, i DGI-byen i København (læs om hotellet her).

Den 8. + 9. oktober 2014, begge dage kl. 9.00-16.00 på Hotel Scandic i Aalborg (læs om hotellet her)

Pris:
Kr. 3.475 ekskl. moms, men inkl. fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet m. drikkevarer, eftermiddagskaffe m. kage + isvand).

Bemærk at nuværende og tidligere studerende på en af Toftemosegaards efteruddannelser får 20 % i rabat.

Mulighed for rabat ved flere tilmeldinger fra samme arbejdsplads/forvaltning: 4-10 tilmeldinger 15 % rabat, 11-25 tilmeldinger 20 % i rabat og endelige 26-? deltagere 25 % i rabat.

NB. Kurset afholdes kun, hvis der er mindst 20 deltagere.

Tilmelding:                                                                                                                                              Tilmelding kan ske via vores elektroniske tilmeldingsformular eller ved at printe en tilmeldingsformular og sende eller faxe den.

Tilmeldingsfristen er den 1. september 2014 til kurset i København og den 15. september til kurset i Aalborg

 

Plakat billede til Soc._small1 Underviser:
Flemming Zuschlag Christiansen, aut. psykolog, 2 årig PD i familieterapi, certificeret ART træner, Børn -og familiekonsulent, stud. master i ART.
Flemming har mere end 28 års pædagogisk erfaring med børn og unge fra 0-18 år fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, intrigerede institutioner, døgninstitutioner, behandlingsinstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel), både som psykolog, pædagog, institutionsleder, terapeut og supervisor.De seneste snart 10 år, har Flemming haft et tæt samarbejde med Kari Killén, og sammen har de bl.a. været på Grønland flere gange, ligesom de har lavet flere spændende kurser og særlig tilrettelagte uddannelsesforløb sammen.
Flemming har mere end 23 års erfaring som plejefar/plejefamilie og har været tilknyttet RUGO-projektet som underviser.Har erfaring fra flere hundrede terapisamtaler, både individuelle- par- familie- og børnesamtaler.

Har i en årrække været VISO-konsulent.

Flemming laver forældrekompetenceundersøgelser for flere kommune.

Flere års supervisions- og undervisningserfaring. Har de sidste 10 år været ansat som psykologisk konsulent på Sølager (et af landets største Socialpædagogiske institutioner), med bl.a. ansvaret for supervision og debriefing på Sølagers 5 sikrede afdelinger.

I 2010 Tilknyttet Sølager som HRM-chef, med det formål at etablere en HR-afdeling, en utrolig spændende opgave.

Kursusleder og underviser på Toftemosegaards 4-årige psykoterapeutiske efteruddannelse i systemisk narrativ familieterapi.

Kursusleder og underviser på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Børne-og familiekonsulent

Kursusleder på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent.

Speciale: Omsorgssvigt og tidlig intervention og forældre- og personalesamarbejde. Alle former for terapi, kurser i “Den professionelle samtale”, “Kommunikation”, Livshistorier og “Systemisk og narativ teori. Pædagogisk/psykologisk intervention indenfor dag- og døgninstitutionsområdet, rådgivning og supervision af plejefamilier, kommende som etablerede. Systemisk-narrativ supervision, både individuel og i grupper, samt stor indsigt i de tungeste børne- og unge sager i landet.

Emne og indhold:                                                                                                                                Daginstitutionen er en af de vigtigste arenaer til opdagelse og forebyggelse af omsorgssvigt, alene af den grund, at rigtig mange børn tilbringer en stor del af sin hverdag her.

Tilknytningsforskning er af afgørende betydning for forståelsen af alle børn, børn i risikosituationer og børn i omsorgssvigtsituationer. Forskning i tidlig samspil og tilknytning giver os et godt grundlag for at styrke børns komplimentere og kompenserende tilknytning, og til at tale med børn og forældre om svære emner.

På dette kursus vil Flemming formidle et solidt forståelsesgrundlag om omsorgssvigt, tilknytning og tidlig samspil og vil ligeledes formidle anvisninger til hvordan man kan støtte børn som er udsat for omsorgssvigt. Ved hjælp af case, vil Flemming vise hvordan viden om omsorgssvigt, tilknytningsteori og den nyeste neuorpsykologi kan omsættes til forebyggende praksis i daginstitutionen.

Stikord:

 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsteori
 • Tidlig forebyggende indsats, hvordan?
 • Neuropsykologi
 • Mentalisering
 • Spejlneuroner
 • Socio-økonomiske forhold
 • Det postmoderne samfund
 • Tværfagligt samarbejde
 • Indre arbejdsmodeller, parallelprocesser og overinvolvering
 • Forældresamarbejde-forældreinddragelse
 • Pædagogens rolle og ansvar
 • Den svære samtale
 • Terapeutisk ikke terapi
 • Kompenserende tilknytning
 • Konkrete metoder, hvad dur, fx AAI (Adult Attachment Interview), Care index, IWMC (International Working Model of the Child), IA (Insight Assessment), Marte Meo osv.
 • Livshistoriefortællinger – genogram
 • O.m.a.
Udgivet i Ikke kategoriseret.