Aggression Replacement Training (en metode til træning af sociale kompetencer) – en introduktion.

 

 

Pris:
Kr. 1.575 ekskl. moms, men inkl. fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet m. drikkevarer, eftermiddagskaffe m. kage + isvand)

Bemærk at nuværende og tidligere studerende på en af Toftemosegaards efteruddannelser får 20 % i rabat.

Mulighed for rabat ved flere tilmeldinger fra samme arbejdsplads/forvaltning: 4-10 tilmeldinger 15 % rabat, 11-25 tilmeldinger 25 % i rabat og endelige 26-? deltagere 35 % i rabat.

NB. Kurset afholdes kun, hvis der er mindst 10 deltagere.

Tilmelding:                                                                                                                                              Tilmelding kan ske via vores elektroniske tilmeldingsformular eller ved at printe en tilmeldingsformular og sende eller faxe den.

Målgruppe:
Dette 1-dags kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge og som ønsker at få en grundig introduktion til ART, evt. inden man starter på ART-træner uddannelsen.

A.R.T. retter sig hovedsageligt mod børn og unge som står i fare for at udvikle adfærdsproblemer (primærforebyggende) og/eller til unge der allerede har udviklet adfærdsproblemer (sekundærforebyggende for videre negativ udvikling).

Fx.  pædagoger, lærere, socialrådgiver, støtte/kontaktpersoner, SSP medarbejder, psykologer  og andre der arbejder med børn og unge med adfærdsvanskeligheder på fx heldagsskole, specialundervisnings, ungdomsskoleområdet, socialforvaltninger, ungdomspsykiatriske tilbud, opholdssteder, sikrede afdelinger, kriminalforsorgen, gadeplan m.fl.

Emne og indhold:                                                                                                                                               På dette kursus vil vi kigge nærmere på de vigtigste elementer i ART, det teoretiske fundament, strukturen, rollespill/træning, og sidst med ikke mindst skal vi prøve metoden i praksis.

Andre emner vi vil komme ind på:

 • ARTs teoretiske grundlag
 • Hvilken målgruppe henvender metoden sig særligt til?
 • Vi vil kigge nærmere på og øve de 3 grundelemeter i ART
  1. Social færdighedstræning (adfærd)
  2. Træning i moralsk ræsonnement (kognition)
  3. Træning i håndtering af vrede (emotion)
 • Social læringsteori (A. Bandura)
 • ART i konkrete kontekster, fx. på døgninstitution, heldagsskole, ungdomsskole m.fl.
 • Hvordan kommer man i gang, og hvad kræves for at det skal lykkes.
 • ART-træner uddannelsen
 • ART i Danmark, Norge, Sverige og internationalt.

Teoretiker:                                                                                                                                                           A. Goldstein, K, Gundersen, B. Glick, J. Gibbs, A. Bandura, K. Gunderson, J. Bowlby, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, , A. Bandura,  M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Underviser:

Plakat billede til Soc._small1Flemming Christiansen er aut. psykolog, børne- og familiekonsulent, certificeret ART-træner, har en 2. årig diplomuddannelse i familieterapi, og et hav af kurser. Er netop startet på en 2 årig masteruddannelse i ART på Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes i Norge.

Flemming har mere end 26 års pædagogisk erfaring med børn og unge fra 0-18 år fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, intrigerede institutioner, døgninstitutioner, behandlingsinstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel), både som psykolog pædagog, institutionsleder, terapeut og supervisor. Læs mere her.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard