Narrativ metafor og genogram som pædagogisk værktøj.

Et 2-dages kursus den 12. og 13. november 2014, i Skibby, med aut. psykolog Flemming Christiansen.

Dato, tid og sted:
Den 12. +13. november 2014, begge dage kl. 9.00-16.00 på Toftemosegaard i Skibby.

Pris:
Kr. 2.575 ekskl. moms, fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet m. drikkevarer, eftermiddagskaffe m. kage + isvand)
Bemærk venligst, at overnatning ikke er inkluderet i prisen.

Nuværende og tidligere studerende på Toftemosegaards længerevarende uddannelser får 20 % i rabat.

Målgruppe:
Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder og som ønsker en grundig teoretisk indføring i livshistoriefortællingers mangfoldige, pædagogiske anvendelse.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske via vores elektroniske tilmeldingsformular eller ved at printe en tilmeldingsformular og sende eller faxe den.

Tilmeldingsfristen er den 15. september 2014.

Underviser:

Plakat billede til Soc._small1

Flemming Zuschlag Christiansen er aut. psykolog, uddannet pædagog, har en 2. årig diplomuddannelse i familieterapi, er certificeret ART træner og har et utal af kurser.

Flemming har mere end 24 års pædagogisk erfaring med børn fra 0-18 år fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, intrigerede institutioner, døgninstitutioner, behandlingsinstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel), både som psykolog pædagog, institutionsleder, terapeut og supervisor.

Har 23 års erfaring som plejefar/plejefamilie og har været tilknyttet RUGO-projektet som underviser.

Har erfaring fra flere hundrede terapisamtaler, både individuelle- par- familie- og børnesamtaler.

Har i en årrække været VISO-konsulent.

Flere års supervisions- og undervisningserfaring. Har de sidste 6 år været ansat som psykologisk konsulent på Sølager (et af landets største Socialpædagogiske institution) med bl.a. ansvaret for supervision på Sølagers 5 sikrede afdelinger.

I 2010 Tilknyttet Sølager som HRM-chef, med det formål at etablere en HR-afdeling, en utrolig spændende opgave.

Kursusleder og underviser på Toftemosegaards 4-årige psykoterapeutiske efteruddannelse i systemisk familieterapi.

Kursusleder og underviser på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Børne-og familiekonsulent

Kursusleder på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent.

Speciale: Alle former for terapi, kurser i “Den svære samtale”, “Kommunikation”, Livshistorier og “Systemteori”. Pædagogisk/psykologisk intervention indenfor dag- og døgninstitutionsområdet, rådgivning og supervision af plejefamilier, kommende som etablerede. Systemisk-narrativ supervision, både individuel og i grupper, samt stor indsigt i de sværeste børn- og unge sager i landet.

Emne og indhold:
Narrative metafor og arbejdet med genogram er nyttige pædagogiske redskaber, som er anvendelige overfor alle aldersgrupper. De er yderst anvendelige pædagogiske arbejdsmetoder i forhold til mennesker med mange tidlige brud og svigt i deres opvækst og nære relationer og kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid.

De fleste elsker at høre historier om sig selv, om begivenheder i deres tilværelse, om deres forældre, bedsteforældre, juleaftener, fødselsdage, ferieoplevelser osv. Dette er med til at give en oplevelse af at høre til i en familie, en institution og en bestemt kultur og opleve sig som et unikt individ. Senere i livet er mange af disse historier måske forsvundet. Ens livslinie – så at sige – går måske tabt. Dette kan arbejdet med narrative metafor og genogram være med til at råde bod på.

At arbejde med andres (livs)historier rører dybt ved følelser forbundet med ens egen barndom, forholdet til egne forældre osv. Det kan for nogle være utrolig smertefuldt at skulle forholde sig til angst, sorg, smerte og aggression, specielt når vi snakker om børn. Det er vigtigt at huske på, at vi som pædagoger/lærere/behandlere eller andre i høj grad er styret af vores egen psykiske konstitution og ikke bare er styret af det vi gør men i høj grad af, hvem vi er. 

Andre emner vi vil komme ind på:

 • Den narrative metafor. Vi skal bl.a. kigge på hvordan man i samarbejde med personen kan historie-gøre viden og færdigheder, således at disse kan bringes med videre i livet.
 • Hvordan kan f.eks. en livshistorie lette overgang mellem biologisk familie-døgninstitution-familiepleje eller anden form for opbrud/ændring i nære relationer.
 • Psykologiske teorier bag livshistoriefortællinger, herunder narrativ og poststrukturalistisk teori.
 • Bliv bevidst om, hvorledes vores egen psykiske konstitution påvirker vores professionalisme og vores kompetence i relation til livshistoriefortællerens følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse
 • At kunne se og rumme barnet/klienten/brugeren.
 • Evne til selvrefleksion over egen opdragelse, værdier, udviklingssyn og menneskesyn og hvorledes dette påvirker ens handlinger i det pædagogiske arbejde med historiefortællinger samt ens mulighed for at kunne drage omsorg for historiefortælleren, vil blive inddraget.
 • Hvordan planlægger og gennemfører man en anerkendende samtale.
 • Hvordan samarbejder man med netværket.
 • Genogram og anvendelse af billeder.
 • Computer- og netbaseret programmer til udarbejdelse af genogram, vil blive præsente
 • J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard