Anerkendende relationsarbejde som pædagogisk redskab mod nærnæste udviklings-zone.

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på det socialpædagogiske arbejde, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, hvilke pædagogiske tilgange virker og hvorfor, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden omkring pædagogik og udviklingspsykologi i den socialpædagogiske praksis. Hvordan arbejder man bevidst mod nærmeste udviklings-zone, og hvordan finder vi ud af om det virker efter hensigten.

Målgruppe:
Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder og som ønsker en grundig teoretisk indføring i anerkendende pædagogik og nærmeste udviklingszone.

Emne og indhold:                                                                                                                                                På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på det socialpædagogiske arbejde, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, hvilke pædagogiske tilgange virker og hvorfor, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden omkring pædagogik og udviklingspsykologi i den socialpædagogiske praksis. Hvordan arbejder man bevidst mod nærmeste udviklings-zone, og hvordan finder vi ud af om det virker efter hensigten.

Andre emner vi vil komme ind på:

 • Tilknytningsteori (D. Winnicott, J. Bowlby og K. Killén)
 • Affektiv udviklingspsykologi (D. Stern, P. Fonagy og S. Hart)
 • Anerkendende pædagogik, mere et et modebegreb
 • Mentalisering
 • Nærmeste udviklings-zone
 • Centrale forandringsskabende øjeblikke
 • Nonspecifikke faktorer og feedbackens betydning
 • Den autentiske pædagog
 • Protreptik
 • What works for who
 • Spejling
 • Top down-down top teori
 • Hvad virker og hvorfor

Teoretiker:                                                                                                                                                           P. Lang, J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, A. Goldstein, A. Bandura, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard