Dagplejer

Eksempler på kurser for dagplejer

Udviklingspsykologi 0-3 år. Omsorgssvigt, hvad skal man være opmærksom på?
Kommunikation, hvorfor er det så svært? Sorg og kriser, hvad gør man?
Den moderne familie og det kompetente barn. Livshistoriefortællinger og genogram
Narrativ teori i dagpleje, hvorfor og hvordan?

Udviklingspsykologi 0-3 år

På dette kursus vil vi komme omkring følgende teamer:

 • Udviklingspsykologi

 • Tilknytningsteori

 • Graviditetens betydning, muligheder og begrænsninger

 • Selvets udvikling hos 0-3 års barnet

 • God nok omsorg, hvad er det?

 • Omsorgssvigt

 • *Winniecott og holding

 • *Zone for nærmese udvikling(Vygotskij)

 • *Dagplejens betydning for det spæde barns udvikling af et selv.

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————-

Kommunikation, hvorfor er det så svært?

At kunne udtrykke sig tydeligt, og for sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og på hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet, er en meget vigtig forudsætning for, at selv den svære samtale, kan blive en god samtale.

Andre emner vi vil komme ind på:

 • Kommunikationsteori

 • Hvordan formidler man følsomme eller ubehagelige budskaber.

 • Få indsigt i hvordan du reagerer og handler når en situation (evt. en samtale med forældre, eller en kollega) føles svær, og hvordan du kan håndtere dette på en professionel måde.

 • Få viden om sammenhæng mellem nonverbal og verbal kommunikation, og på egen adfærds indflydelse på samtales forløb.

 • Få viden om kontekstens (rammens) betydning og lær at stille refleksive og cirkulære spørgsmål.

 • Få viden om hvordan man skaber en åben empatiske samtale, og om hvordan vi får budskabet leveret, så det bliver modtaget og forstået?

 • Få viden om hvordan du finder din egnen stil, og lærer at tilpasse din måde at samtale på, så den matcher den du taler med.

 • Få viden om hvordan din kommunikation og adfærd påvirker de relationer du indgår i.

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————–

Den moderne familie og det kompetente barn.

 • Det moderne familie, hvad er det for en størrelse

 • Nye familiemønstre, dine og mine børn

 • Stress og jag og ingen tid til fordybelse, fordom eller…?

 • Den moderne families forventninger til dagplejen

 • Den 0-3 årige og den moderne familie

 • Det kompetente barn, hvad er nu det?

 • Den lykkelige familie hvad er det?

 • Det lykkelige barndom, hvad er det?

 • Dagplejen og det gode forældresamarbejde

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————–

Narrativ teori i dagpleje, hvorfor og hvordan?

 • Narrativ teori

 • Narrative metafor

 • Sprogets betydning

 • Narrative landskaber

 • Hvordan kan man helt konkret anvende narrativ teori i dagplejen

 • Narrativ teoris betydning for barnets selvopfattelse

 • Narrativ teori og nærmeste udviklingszone

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

Omsorgssvigt, hvad skal man være opmærksom på?

 • Få viden om børns synlige og mindre synlige signaler på omsorgssvigt

 • Få viden om den sociale arvs betydning

 • Få viden om tilknytningsforstyrrelser og hvordan vi opdager dem

 • Få viden om hvad vi som professionelle kan/skal gøre

 • Få viden om den tidlige voksen-barn relations betydning for barnets trivsel.

 • Få viden om hvordan det pædagogiske arbejde i dagplejen kan tilrettelægges på en sådan måde, at det styrker den tidlige indsats overfor de psyko-socialt truede børn og familier.

 • Få viden om hvordan man laver indberetninger, og om hvordan man som professionel får sine bekymringer og observationer gjort synlige.

 • Få viden om det tværfaglige arbejdes betydning.

 • Få viden om etik og moral, specielt omkring forældresamarbejdet, når vi arbejder med de “tunge sager”.

 • Få viden om egne indre verden, så som grænser, følelser og reaktionsmønster som kommer til udtryk i arbejdet med de truede børn, således at vi som professionel undgår at reagerer uhensigtsmæssigt.

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————–

Sorg og kriser, hvad gør man?

 • Under redigering

 • O.m.a

Tilbage til oversigt

——————————————————————————————————————————————-

Livshistoriefortællinger og genogram

 • Livshistoriefortællingers betydning for individets identitets- og selvværdsudvikling

 • Den narrative metafor

 • Psykologiske teorier bag livshistoriefortællinger, herunder narrativ og poststrukturalistisk teori.

 • Bliv bevidst om, hvorledes vores egen psykiske konstitution påvirker vores professionalisme og vores kompetence i relation til livshistoriefortællerens følelsesmæssige udvikling og identitetsdannelse

 • Evne til selvrefleksion over egen opdragelse, værdier, udviklingssyn og menneskesyn.

 • Hvordan samarbejder man med livshistoriefortællerens familie

 • Genogram og anvendelse af fotografier

 • Lær, hvordan man helt konkret kommer i gang og hvordan en livshistoriebog kan se ud . Stamtræ, netværkskort, dagbog, billedbog osv. er noget af det, vi vil kigge på

 • Computer og netbaseret programmer vil blive præsenteret

 • Etik, moral og tavshedspligt i arbejdet med livshistoriebøger i forhold til personen, personens forældre og samarbejdspartnere

 • O.m.a