Livshistoriefortællinger og narrative metaforer, et pædagogisk redskab

Livshistoriebøger er et nyttigt pædagogisk redskab, som er anvendeligt overfor alle aldersgrupper, og som kan være med til at skabe syntese (sammenhæng) mellem fortid, nutid og fremtid. En livshistoriebog er et konkret synligt bevis på identitet, hvor man lægger vægt på det enkelte barns unikke udviklingsforløb, og forsøger at skabe syntese mellem hjem og institution og barnets mange forskellige verden (dagpleje, vuggestue, fritidshjem, SFO, skole, fritidsinteresser ovs.)

Børn elsker at høre historier om sig selv, om begivenheder i deres tilværelse, om deres forældre, bedsteforældre, juleaften, fødselsdage osv. og dette er men til at give en oplevelse af at hørende til i en familie, en institution, og en bestemt kultur og opleve sig som et unikt individ. Senere i livet er mange af disse historier måske forsvundet, deres livslinie så at sige, går måske tabt, og dette kan en livshistoriebog råde bod på.

Livshistoriebøger er et utroligt anvendeligt pædagogisk redskab, når vi taler om truede børn, og børn som anbringes udenfor hjemmet, enten på døgninstitution, familiepleje eller andet, men dette er et større emne som kræver sit eget kursus. Hvis I skulle være interesseret i sådan et kursus, kan I klikke her og I stilles om til vores side med 3 spændende kurser i livshistoriebøger .

At arbejde med andres livshistorier røre dybt ved følelser forbundet med ens egne barndom, forholdet til egne forældre osv., og det kan for nogle være utroligt smertefuldt at skulle forholde sig til angst, sorg, smerte, aggression specielt når vi snakker om børn. Det er vigtigt at huske på, at vi som pædagoger/lærer/behandler eller andre, i høj grad er styret af vores egen psykiske konstitution, og ikke bare er styret af det vi gør, men i høj grad af hvem vi er.

Emner som vi vil komme ind på:

*Livshistoriebøgernes betydning for barnets identitets- og selvværdsudvikling.

*Hvordan kan livshistoriebøger lette overgang mellem dagpleje/vuggestue og børnehave, børnehave og fritidshjem/SFO og skole.

*Psykologiske teorier bag livshistoriebøger.

*Hvordan samtaler man med børn.

*Lær empatisk matchende kommunikation.

*Hvordan samarbejder man med barnets familie.

*Bliv bevidst om hvorledes vores egen psykiske konstitution, påvirker ens professionalisme.

*Truede børns psykologiske udvikling, herunder arbejdet med tidlig skadet børn.

*Lær hvordan man helt konkret kan komme i gang og hvordan en livshistoriebog kan se ud . Stamtræ, netværkskort, dagbog, billedbog osv., er noget af det vi vil kigge på.

*O.m.a.

Varighed: Fra 3 timer til 2 dage.

PS. Bemærk at vi 3-4 gange årligt, forskellige steder rundt om i landet, afholder et 2-dagkursus om “livshistoriebøger, et pædagogisk redskab”.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.