Den socialpædagogiske kerneydelse –hvad er det vi laver, hvorfor og ved vi om det virker?

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på den socialpædagogiske praksis, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, og ved vi om det virker efter hensigten.                                                                                                                                                  Hvordan får man sat den socialpædagogiske kerneydelse på dagsorden, og er vi overhovedet enige om hvad det er for en størrelse.

Målgruppe:
Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder og som ønsker at sætte den socialpædagogiske kerneydelse på dagsorden.

Emne og indhold:
På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på den socialpædagogiske praksis, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, hvorfor gør vi som vi gør, og ved vi om det virker efter hensigten.                                                                                                                                                  Hvordan får man sat den socialpædagogiske kerneydelse på dagsorden, og er vi overhovedet enige om hvad det er for en størrelse.

Andre emner vi vil komme ind på:

  • Den socialpædagogiske kerneydelse
  • Hvad er socialpædagogik
  • Diskurs og magt
  • Nærmeste udviklings-zone
  • Centrale forandringsskabende øjeblikke
  • Nonspecifikke faktorer og feedbackens betydning
  • Mentalisering
  • Protreptik
  • What works for who
  • Hvad virker og hvorfor

Teoretiker:                                                                                                                                                           J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, A. Goldstein, A. Bandura, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard