Hvordan tilrettelægger man et socialpædagogisk (behandlings-)arbejde der udvikler børn og unges sociale kompetencer.

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på det socialpædagogiske behandlingsarbejde, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den socialpædagogiske praksis. Hvad udvikler børn og unges sociale kompetencer, sociale læringsteorier o.m.a.

Målgruppe:
Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder og som ønsker at sætte det socialpædagogiske arbejde på dagsorden.

Emne og indhold:
På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på det socialpædagogiske behandlingsarbejde, så som faglig faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, diskurs, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den socialpædagogiske praksis. Hvad udvikler børn og unges sociale kompetencer, sociale læringsteorier o.m.a.

Andre emner vi vil komme ind på:

 • Tilknytningsteori (D. Winnicott, J. Bowlby og K. Killén)
 • Affektiv udviklingspsykologi (D. Stern, P. Fonagy og S. Hart)
 • Mentalisering
 • Nærmeste udviklings-zone
 • Situeret læring
 • Centrale forandringsskabende øjeblikke
 • Nonspecifikke faktorer og feedbackens betydning
 • Den socialpædagogiske kerneydelse
 • Den autentiske pædagog
 • Protreptik
 • What works for who
 • Spejling
 • Top down-down top teori
 • Hvad virker og hvorfor

Teoretiker:                                                                                                                                                           J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, A. Goldstein, A. Bandura, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard