De truede børn i daginstitutionen – hvad gør man ?

Gennem større opmærksomhed og en større viden om små børns signaler på sundhedsmæssige, sociale eller psykiske belastninger eller ligefrem omsorgssvigt, kan vi som professionelle være med til at etabler en tidlig forebyggende indsats.

*Få viden om børns synlige og mindre synlige signaler på omsorgssvigt.

*Få viden om den sociale arvs betydning.

*Få viden om hvad vi som professionelle kan/skal gøre.

*Få viden om den tidlige voksen-barn relations betydning for barnets trivsel.

*Få viden om hvordan det pædagogiske arbejde kan tilrettelægges på en sådan måde, at det styrker den tidlige indsats overfor de psyko-socialt truede børn og familier.

*Få viden om hvordan man laver indberetninger, og om hvordan man som personale får sine bekymringer og observationer gjort synlige.

*Få viden om det tværfaglige arbejdes betydning.

*Få viden om etik og moral, specielt omkring forældresamarbejdet, når vi arbejder med de “tunge sager”.

*Få viden om egne indre verden, så som grænser, følelser og reaktionsmønster som kommer til udtryk i arbejdet med de truede børn, således at vi som pædagoger undgår at reagerer uhensigtsmæssigt.

Metode:Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres institution bedst vil kunne opklassificere det forebyggende arbejde.

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i Kari Killén, Daniel Stern, Peter Fonagy, Susan Hart, John Bolwby, Bruce Perry, Else Christensen, Margaretha Brodén, Patricia Crittenden, Per Schultz Jørgensen, Inger Thormann, Svend Aage Madsen, Scott D. Miller, m.fl.

Varighed: Fra 3 timer til 2 dage.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.