Behandlingsarbejde – en teori mod nærmeste udviklings-zone.

På dette foredrag/kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på behandlingsarbejde, så som, viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, kontekstens betydning, kultur, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den pædagogiske praksis o.m.a.  

Målgruppe:                                                                                                                                                                      Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder og som ønsker en grundig teoretisk indføring i hvordan man arbejder mod nærmeste udviklingszone

Indhold:                                                                                                                                                                          På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på behandlingsarbejde, så som faglig viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, feedback, kontekstens betydning, kultur, den pædagogiske praksis, hvorfor gør vi som vi gør, har vi formået at integrere den nyeste viden i den pædagogiske praksis o.m.a.

Andre emner vi vil komme ind på: 

 • Personlighedsudvikling
 • Hjernes udvikling
 • Spejling
 • What works for who
 • Nuværende øjeblikke
 • Mentalisering
 • Top down-down top teori
 • Sprogts betydning
 • Nonspecifikke faktorers betydning
 • Centrale forandringsskabende øjeblikke
 • Diskurs
 • Protreptik
 • Situeret læring

Teoretikker:                                                                                                                                                                     L. Vygotskys, A. Bandura, J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard