Socialpædagogik/behandlingsarbejde -på jagt efter de nonspecifikke faktorers indflydelse.

På dette kursus vil vi kigge nærmere på de faktorer der har indflydelse på behandlingsarbejde, så som viden, personalets faglige og personlige kompetencer, nonspecifikke faktorers betydning, kontekstens betydning, feedback kultur, den pædagogiske praksis, centrale forandringsskabende øjeblikke, hvilken betydning spiller fx alliancen, o.m.a.

Målgruppe:
Dette kursus henvender sig primært til personer, der arbejder professionelt med børn og unge eller med psykisk/fysisk udviklingshæmmede enten på døgninstitution, i dagbehandling, i familiepleje, på opholdsteder eller lignende steder.

Emne og indhold:    

  • Socialpædagogik og behandlings arbejde handler om meget andet end psykologiske teorier og metoder
  • Troen på egne evner, troen på metoden og feedback en afgørende faktorer
  • Teoretiske og tekniske diskussioner er ikke det vigtigste, der er andre faktorer der har større betydning
  • Hvilken betydning spiller fx alliancen mellem klient/bruger/elev.
  • Hvem ved bedst hvad der virker, klient/bruger/elev eller de professionelle.
  • Hvorfor er der nogle pædagoger der bare ”altid har succes” og altid får positiv feedback, hvad er det de gør anderledes end den  ”dårlige” pædagog.   
  • Centrale forandringsskabende øjeblikke
  • Dette og meget andet vil vi komme omkring på dette kursus.  

Teoretiker:

  • S. Miller, J. Bowlby, K. Killén, D. Stern, H. Kohut, S. Hart, M. Bordén, Winnicott, P. Fonagy, L. Vygotsky, A. Goldstein, Sv. Aa. Madsen, H. Rye, H. Øvreeide, Marte-Meo-Metoden, I. Thormann, M. Brodén, M. Foucault, M. White, Insoo Kim Berg, J. Bruner og mange andre forfattere og teorier vil vi komme rundt om på dette kursus.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Leder af Toftemosegaard