Den professionelle samtale

At kunne udtrykke os tydeligt, og får sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og på hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet, er en meget vigtig forudsætning for, at selv den svære samtale kan blive en god samtale.

At kunne udtrykke os tydeligt, og får sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og på hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet, er en meget vigtig forudsætning for, at selv den svære samtale kan blive en god samtale.

*Få viden om de principper der er forbundet med at formidle følsomme eller ubehagelige budskaber.

*Få indsigt i hvordan du reagerer og handler når en situation (evt. en samtale med forældre, en ekstern samarbejdspartner, eller en kollega) føles svær, og hvordan du kan håndtere dette på en professionel måde.

*Få viden om sammenhæng mellem nonverbal og verbal kommunikation, og på egen adfærds indflydelse på den professionelle samtales forløb.

*Få viden om kontekstens (rammens) betydning og lær at stille refleksive og cirkulære spørgsmål.

*Få viden om hvordan man skaber en åben empatisk samtale, og om hvordan vi får budskabet leveret, så det bliver modtaget og forstået?

*Få viden om Solution-Focused Communication, en unik anerkendende kommunikationsform.

*Få viden om hvad det er der kan gøre en svær samtale “sværere”, herunder noget om forsvarsmekanisme og nonspecifikke faktorer.

*Find din egen professionelle kommunikationsstil og lær at bruge den på en professionel måde.

Metode: Teori om kommunikation og samtale (bl.a. G. Bateson, Scott D. Miller, Insoo Kim Berg, Micael White, Humberto Maturana, Tom Andersen, Dalai Lama og Paul Watzlakwick). Fælles refleksioner over og inddragelse af deltagernes egne erfaringer. Vi skal også se på den praktiske gennemførelse: Forberedelse, dagsorden, konteksten, de enkelte faser i forløbet, samtales afslutning og på den efterfølgende opsamling/evaluering.

Med udgangspunkt i den enkeltes tempo og “lyst”, arbejdes med øvelser, opgaver, feedback, reflekterende teams og kollegastøtte, med mulighed for at “være på” i forskellige sammenhæng.

Varighed: Fra 3 timer til 2 dage.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.

PS. Dette kursus er meget velegnet til at køre over flere gange, da dette giver mulighed for teoretisk perspektivering på baggrund af øvelser gjort i hverdagen.