Solution-focused communication.

Solution-focused communication, er funderet i Systemisk teori (Bateson og Maturana) og særligt i den narrative tænkning (M. White og Witgenstien), ligesom den løsningfokuseret metode (Steve de Shazer og Insoo Kim Berg) i høj grad har været en inspirationkilde.

Solution-focused communication.

På Toftemosegaard, har vi de senest år udviklet et unikt kommunikations redskab, som har vidst sig at være et fantastik effektivt værktøj, hvis man arbejder med f.eks.;

 • Fusioner og opbygning af fælles værdier.
 • Samarbejdsrelationer.
 • Team-arbejde
 • Forebyggelse af stress.
 • Professionelle samtaler.
 • Personale udvikling.
 • Personlig udvikling.
 • Personlig gennemslagskraft og selvtillid.
 • Styrkelse af motivation og handlekraft.
 • Konflikthåndtering.
 • Udvikling og forandring.
 • Innovation.
 • O.m.a.

Solution-focused communication, er funderet i Systemisk teori (Bateson og Maturana) og særligt i den narrative tænkning (M. White og Witgenstien), ligesom den løsningfokuseret metode (Steve de Shazer og Insoo Kim Berg) i høj grad har været en inspirationkilde.

Gruppestrategiværktøjet Appreciative Inquiry, som fokuserer på det positive i organisationen, og på anerkendende kommunikation, er ligeledes implementeret som en energisk måde at sætte løsninger i centrum for udvikling og forandring.

Solution-focused communications hovedbudskab er enkelt og kraftfuldt, nemlig at den mest simple måde, at skabe udvikling og forandring, og skabe grundlaget for et energifuldt og positivt psykisk arbejdsmiljø, er ved at fokusere på løsninger. Med udgangspunkt i Solution-focused communications, vil vi forsøge, at ”building solutions”, frem for at fokusere på problemer og årsagsforklaringer. Når vi fokusere på, at ”building solutions”, sker der ofte det, at de problemer/dilemmaer/samarbejdsvanskeligheder/stress faktorer vi tidligere oplevede, bliver mindre og ofte helt forsvinder.

Varighed: Fra 3 timer til flere dage.