Kommunikation og samarbejde – hvorfor er det så svært ?

Et velfungerende personalesamarbejde, som bygger på respekt for den enkelte medarbejdes individualitet, kompetence og ressourcer, er en af de vigtigste forudsætninger for, at institutionens målsætninger kan føres ud i praksis. Pædagogisk arbejde er relations-(sam-)arbejde, hvor kendskabet til os selv og vores reaktioner, også i pressede situationer, er af afgørende betydning for den pædagogiske kvalitet i den enkelte institution.

Kommunikation og samarbejde

Et velfungerende personalesamarbejde, som bygger på respekt for den enkelte medarbejdes individualitet, kompetence og ressourcer, er en af de vigtigste forudsætninger for, at institutionens målsætninger kan føres ud i praksis. Pædagogisk arbejde er relations-(sam-)arbejde, hvor kendskabet til os selv og vores reaktioner, også i pressede situationer, er af afgørende betydning for den pædagogiske kvalitet i den enkelte institution.

At kunne udtrykke sig tydeligt, og for sagt det der var samtalens mål, er ikke den letteste opgave i verden, specielt ikke hvis vi synes det er en følsom eller ubehagelig samtale der er i vente. Derfor er det utroligt vigtigt at vi har kendskab til metoder og redskaber som vi kan bruge på en professionel måde. At vi er opmærksomme på egen adfærd og kommunikationsform, og på hvilken betydning dette har for kommunikationsforløbet, er en meget vigtig forudsætning for, at selv den svære samtale, kan blive en god samtale.

Disse og mange andre faktorer er i høj grad med til at udvikle et dynamisk personalesamarbejde.

Andre emner vi vil komme ind på:

*Få viden om Jeres indbyrdes relationer, ledelse, kultur og samspillet mellem disse, og knyt dette sammen med de udviklingsperspektiver som den enkelte medarbejder selv oplever.

*Få viden om hvordan man skaber sammenhæng mellem målsætning, ledelse, kultur, personaleressourcer og kvalitetsudvikling.

*Få viden om hvordan man kan ændre en institutionskultur til en anden.

*Få viden om de menneskesyn og værdier der styrer vores handlinger, og vores evne til at samarbejde.

*Få viden om en metode, der kan være med til at skabe større åbenhed om egne svage og stærke sider, og udnyt dette til at udvikle det pædagogiske arbejde, og til fælles opklassificering af personalesamarbejdet.

*Få viden om kommunikations- og supervisions-teknikker, og hvordan disse kan bruges i hverdagen.

*Få viden om de principper der er forbundet med at formidle følsomme eller ubehagelige budskaber.

*Få indsigt i hvordan du reagerer og handler når en situation (evt. en samtale med forældre, eller en kollega) føles svær, og hvordan du kan håndtere dette på en professionel måde.

*Få viden om sammenhæng mellem nonverbal og verbal kommunikation, og på egen adfærds indflydelse på samtales forløb.

*Få viden om kontekstens (rammens) betydning og lær at stille refleksive og cirkulære spørgsmål.

*Få viden om hvordan man skaber en åben empatiske samtale, og om hvordan vi får budskabet leveret, så det bliver modtaget og forstået?

*Få viden om hvordan du finder din egnen stil, og lærer at tilpasse din måde at samtale på, så den matcher den du taler med.

*Få viden om hvordan man laver en arbejds- og ansvarsfordeling, holder de bedste møder, altså viden om hvordan man får den bedste struktur omkring samarbejdet.

*Få viden om hvordan din kommunikation og adfærd påvirker de relationer du indgår i.

*Få viden om hvordan man løser eventuelle samarbejdsproblemer.

*Få viden om ledelsesstil og pædagogisk målsætninger.

*Få viden om hvordan du skaber større åbenhed om egen praksis, stærke og svage sider og om hvordan du kan bruge dette til at forøge din arbejdsglæde og din energi.

Metode: Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen, vil vi kigge på kommunikation, kollegial supervision (herunder reflekterende team), tværfagligt samarbejde, forældresamarbejdet, problemløsningsmodeller og forskellige personale- og samarbejdskulture. Men udgangspunkt i dette vil vi forsøge, at skabe forandring i deltagernes syn på personalesamarbejdet, og derved skabe fundamentet til et nyt dynamisk arbejdsklima. Der vil efter behov/lyst/mod blive indlagt små opgaver og øvelser.

Varighed: Fra 4 timer til 3 dage.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.