Børn der mister.

Emner som vi vil komme ind på: Gennem større opmærksomhed og en større viden om børns signaler og reaktioner på sorg og tab, kan vi som professionelle være med til at hjælpe barnet til at sætte ord på og udtrykke de ofte kaotiske følelser, der tumler rundt i dets indre.

ordsprog1

*Få viden om børns synlige og mindre synlige signaler på sorg/krise i forbindelse med død, skilsmisse, adskillelse m.m.

*Få viden om børns sorgreaktioner.

*Få viden om hvad vi som professionelle kan/skal gøre.

*Få viden om hvordan man samtaler med børn i sorg/krise

*Få viden om hvorfor empati er så vigtigt.

ordsprog2

*Få viden om etik og moral, specielt omkring forældresamarbejdet, når vi arbejder med mennesker i sorg/krise.

*Få viden om egne indre verden, så som grænser, følelser og reaktionsmønster som kommer til udtryk i arbejdet med børn og forældre i sorg, således at vi som pædagoger undgår at reagerer uhensigtsmæssigt.

*Få viden om hvordan i kan oprette en akut “ambulancetjeneste (sorg-krise-hjælp-tjeneste)”, som kan være et vigtigt pædagogisk redskab både i forhold til børn, forældre og personale.

Metode: Ved hjælp af teori og fællesfaglige refleksioner, vil vi forsøge at nå en fælles forståelse af, hvordan man i netop jeres institution bedst vil kunne opklassificere, dels jeres viden om børn og forældre i sorg og krise, og dels hvordan i bedst opretter et sorg-krise-beredskab.

Varighed: 3-7 timer.

Pris: Ring og vi finder en pris der passer.

Med venlig hilsen
Flemming Christiansen
Toftemosegaard