Anger Replacement Training (en metode til træning af sociale kompetencer) -en introduktion.

På dette kursus vil du får en grundig introduktion til ART (Anger replacement training), og vil bl.a. få et unikt indblik i hvordan vi på Toftemosegaard anvender ART som en effektiv metode der træner udviklingen af sociale kompetencer.

A.R.T. er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. På Toftemoegaard anser vi ART som en metode der træner sociale kompetencer (fx håndtering af vrede) og at denne træning kun kan ske i samspil med andre.

Læs mere