Introduktion til systemisk teori og metode

På dette kursus vil I blive gjort bekendt med den systemiske metodes tænkning og grundprincipper, så som cirkularitet, hypotesedannelse, neutralitet, kontekst, kommunikationsteori, feedback, kybernetik, cirkulær spørgeteknik o.m.a . Interviewet som systemisk metode, og som redskab/position ved den svære samtale (med forældre, kollegaer, børn m.fl.) vil blive demonstreret, og deltagerne vil komme til, at arbejde med metoden i mindre grupper.

Den systemiske supervisionsmodel og anvendelse af reflekterende team, vil blive demonstreret og anvendt på sager fremlagt af deltagerne.

Metode: Kurset vil veksle mellem oplæg fra underviserne i plenum og med, at vi med udgangspunkt i Jeres egne erfaringer fra hverdagen, arbejder med metoden i smågrupper.

Varighed: Fra 4 timer til 3 dage.

Pris: Ring og vi finder en pris der passe.