Team-coaching

Team-coaching adskiller sig fra gruppe-coaching ved at have en mere gensidig involverende karakter, idet alle i teamet ikke blot er ansvarlig for at nå eget mål, men også er ansvarlige for, at teamet når det fælles mål.

Den enkelte er altså ikke kun ansvarlig overfor sig selv men dybest set over for den samlede organisation – overfor helheden.

På Toftemosegaard anser vi det som team-coachens vigtigste opgave at sikre optimale processer og at fastholde agendaen i hele forløbet.

 

team-coaching