En coach sætter en proces i gang hos den, der coaches, således at personen udnytter sine potentialer maksimalt. Coachen stiller spørgsmål og udvikler dermed personen til selv at finde løsninger og hele tiden arbejde efter sine egne målsætninger. En coach præsenterer ikke færdige løsninger.

I coaching er det det søgende menneskes egne ønsker og valg, der er i centrum.
Som udgangspunkt handler coaching om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang.

Camilla

Måske er det på sin plads at slå fast, hvad vi på Toftemosegaard mener, når vi taler om coaching. Erfaringen viser, at coaching er et begreb, der bruges i mange sammenhænge og om mange processer – sparring, rådgivning, mentoring, terapi, dialog osv.

Begrebet coaching stammer oprindeligt fra Ungarn i det 15. århundrede, hvor det oprindelige ord betød en karet eller en hestevogn. I England kom en ”coachman” til at betyde kusken, der styrer vognen og har ansvar for hestenes pleje og omsorg.

På Toftemosegaard tager coachen altid udgangspunkt i, at det er forbudt at give råd, fordi selv det bedste råd, har rødder i rådgiverens erfaringer. Coaching handler om at stille gode spørgsmål: Spørgsmål, der skaber erkendelse og afdækker en løsning, som får fokuspersonen til at rykke sig, således at det er fokuspersonen (den, der bliver coachet), som sætter dagsorden og finder svarene. Coachen arbejder altså ud fra fokuspersonens model af verden – og hjælper med at finde fokuspersonens egne ressourcer.
Den gode coach lytter sig til, hvad fokuspersonen tror på, for at kunne sige det der bringer fokuspersonen videre. Coachen lytter sig frem til hvilke værdier og overbevisninger, der hindrer fokuspersonen i at nå sine mål?

En coach i erhvervslivet sætter en proces i gang hos den, der coaches, således at personen maksimalt udnytter sine egne evner. Coachen stiller spørgsmål og udvikler dermed personen til selv at finde løsninger og hele tiden arbejde efter sine egne målsætninger. En coach præsenterer aldrig færdige løsninger.

Coaching kan hjælpe til med at skabe en ny fælles kultur og oplevelse af fællesskab ved eksempelvis organisationsændringer. Samtidig er det en form, hvorved man får behandlet hverdagens problemstillinger og man får fanget eventuelle problemer, mens de stadig er små.

Coaching er blevet et meget anvendt ledelsesværktøj og model for mange danske virksomheder, der arbejder med den lærende organisation, Appreciative Inquiry og processerne omkring disse metoder.

Når det drejer sig om coaching, indgår begge parter i processen og deler ansvaret for, at coachingen bliver en succes. Begge skal have tillid til og respekt for hinanden.

Coaching skal ske på et aftalt og tillidsfuldt grundlag mellem begge parter, således at det sætter fokuspersonen i stand til selv at finde og vælge mulige løsninger.

Coaching angår en helhed af arbejds- og privatliv
Coaching er målrettet
Coaching er baseret på udvikling af det enkelte menneske
Coaching fokuserer på kommunikation og bagvedliggende tankeprocesser