Flemming Zuschlag Christiansen:

56 år, gift med Beth, som er sygeplejerske og akupunktør. Sammen har de 6 børn mellem 13-28 år – 2 biologiske og 4 plejebørn.

Fritidsinteresser: Fodbold, have og gør det selv arbejde, hunde, kunstmaling og familien

Uddannelser:

  • Pædagog,
  • Diplomuddannelse i familieterapi
  • Diplomuddannelse i psykologi
  • Aut. psykolog
  • Certificeret ART træner
  • Master of ART (Training in social skills)
  • Børne- og familiekonsulent
  • Småbørnskonsulent
  • Psykoterapeut MPF
  • ADBB certificeret

Erfaring: Mere end 32 års pædagogisk erfaring med børn fra 0-18 år fra vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, intrigerede institutioner, behandlingsinstitutioner og sikrede afdelinger (surrogat fængsel), både som pædagog, leder, terapeut og supervisor.

Mere end 29 års erfaring som plejefar/plejefamilie og har været tilknyttet RUGO-projektet som underviser. Underviser og superviser plejeforældre i hele landet.

Har erfaring fra flere hundrede terapisamtaler, både individuelle- par- familie- og børnesamtaler.

Flere års supervisions- og undervisningserfaring. Har fra 2005-201 7 år været ansat som psykologisk konsulent på Sølager (et af landets største Socialpædagogiske institution) med bl.a. ansvaret for supervision på Sølagers 5 sikrede afdelinger.

I 2010 Tilknyttet Sølager som HRM-chef med det formål at etablere en HR-afdeling, en utrolig spændende opgave.

Kursusleder og underviser på Toftemosegaards 4-årige psykoterapeutiske efteruddannelse i systemisk narrativ familieterapi.

Kursusleder og underviser på Toftemosegaards 1-årige efteruddannelse til Småbørnskonsulent.

Speciale: Alle former for terapi, kurser i “Den svære samtale”, “Kommunikation”, Livshistorier og “Systemteori”. Pædagogisk/psykologisk intervention indenfor dag- og døgninstitutionsområdet, rådgivning og supervision af plejefamilier, kommende som etablerede. Systemisk-narrativ supervision, både individuel og i grupper, samt stor indsigt i de sværeste børn- og unge sager i landet.

Tidlig indsats i forhold til gravide, unge mødre, sårbare og traumatiseret småbørn og de mest udsatte familier har de sidste par år optaget mere og mere af Flemmings fokus.