Tilknytningsundersøgelse

Undersøgelsen vil have fokus på de biologiske forældrenes samlede forældreevne, målt på forældrenes evne til kognitiv og emotionel fleksibilitet, sensitivitet og evne til refleksion.

Undersøgelsen vil ligeledes have fokus på samspil, tilknytning, indre arbejdsmodeller, mentalisering og hvorledes dette kommer til udtryk i samspillet mellem forældrene og deres barn/børn. Forældrenes evne til at varetage omsorgen for deres barn, som er essentiel for barnets trivsel og udvikling, vil vurderes i forhold til barnets unikke udviklingshistorie og behov. Barnets tilknytning til fx plejeforældre vil ligeledes blive undersøgt.

Der vil blive udarbejdet 2 rapporter, en vedr. barnets/børnenes tilknytning til biologisk familie og en vedr. barnets/børnenes tilknytning til plejeforældrene, med særlig fokus på en helhedsvurdering af barnets udviklingshistorie indtil nu. Der vil ligesom indgå en vurdering af hvordan tilknytningen vil antages at kunne udvikle sig over tid, i forskellige kontekster.

Udføres af:

 • Flemming Zuschlag Christiansen, aut. psykolog stifter og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard.dk
 • Josefine Caleb, aut. psykolog.
 • Marianne Nielsen, cand.pæd.pæd.psyk.

 Tilknytningsundersøgelsen vil indeholde:

 • Opdrag fremsendes af bestiller.
 • Toftemosegaard fremsender et tilbud, som tager udgangspunkt i det fremsendte opdrag.
 • Opstartsmøde med rådgiver og biologiske forældrene, primært vedrørende undersøgelsens formål og struktur.
 • Opstartsmøde med plejeforældre.
 • Toftemosegaard fremsender i forlængelse af det indledende møde en kontrakt til godkendelse.
 • Såfremt tilbuddet accepteres af kommunen, fremsender relevante sagsakter.
 • Samtale og udarbejdelse af Genogram med mor/far.
 • Samtale med mor/far med udgangspunkt i AAI (Adult Assessment Interview).
 • Samtale med mor/far med udgangspunkt i WMCI (Working Model of the Child Interview).
 • Observationer og videooptagelser af samspillet mellem mor/far og barn/børn.
 • IA (Insight Assessment) samtale med mor/far, med udgangspunkt i udvalgte dele af videooptagelserne.
 • Tilknytningsvurdering af mor/far og barn/børn, ved hjælp af Care Index med udgangspunkt i ovenstående videooptagelser.
 • Vurdere af kvaliteten af det affektive og adfærd i forældre/barn relationen ved brug af skaler fra PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment), 0-4 årige børn.
 • Vurdering af mor/fars mentaliseringskompetencer ved hjælp af LEAS (levels of emotional awareness scale), RME (Reading the Mind in the Eyes) og Ekman´s billeder.
 • PDI-RF (Parent Delevopment Interview og kodning af Refleksiv funktion) test af mor/far.
 • Børnesamtale fx med udgangspunkt i:
  • FRT (Family Relations Test – Children’s Version)
  • CAT (Children’s Apperception Test)
  • Rotters sætningsfuldendelsestest.
  • Scenotest
  • Eller andet interview værktøj efter en konkret vurdering.
 • Kognitiv test af biologiske forældre ved brug af WAIS-IV.
 • Personligheds test af biologiske forældre med fx NEO-PI-III eller TAT.
 • Samtale med biologiske forældre om moderskab, faderskab, forældreskab og fremtiden.
 • Indsamling af yderligere information om mor/far og barn/børn fra relevante aktører, fx dagtilbud, støtte/kontakt-personer eller andre, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt.
 • Udarbejdelse af 2 rapporter med konklusion og anbefalinger, med særlig fokus på en helhedsvurdering af barnets tilknytning til henholdsvis biologiske forældre og plejeforældrene. Der vil ligeledes indgå en vurdering af hvordan tilknytningen vil antages at kunne udvikle sig over tid, i forskellige kontekster.
 • Gennemgang af rapporten for mor/far.
 • Gennemgang af rapporten for rådgiver og mor/far.

Plejeforældre:

 • Samtale med plejeforældrene med udgangspunkt i Geneogram og AAI.
 • Samtale med plejeforældrene om barnets tid hos dem og deres tanker om fremtiden (bekymringer, egne børn, når plejebarnet fylder 18 år hvad så, osv.
 • Observationer og videooptagelser af samspillet mellem plejeforældre og barn/børn.
 • IA (Insight Assessment) samtale med plejeforældre, med udgangspunkt i udvalgte dele af videooptagelserne.
 • Tilknytningsvurdering af plejeforældre og barn/børn, ved hjælp af Care Index med udgangspunkt i ovenstående videooptagelser.
 • Vurdere af kvaliteten af det affektive adfærd i plejeforældre/barn relationen ved brug af skaler fra PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment), 0-4 årige børn.
 • Gennemgang af rapport for plejeforældre (evt. med rådgiver).

Undersøgelsen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med ”Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser”, fra juni 2011.

Generelle bemærkninger vedr. alle typer psykologiske undersøgelser bestilt hos Psykologselskabet Toftemosegaard:

 • Alle undersøgelser udføres inden for 8-12 uger og til fast pris efter tilbud.

Alle undersøgelser udføres af et team på 2-3 personer, men forskellige kompetencer, og

hvor mindst en er aut. Psykolog.

 • I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt på, at undersøgelsen er præget af omhu,

samvittighedsfuldhed og uvildighed, som det kræves i psykologloven.

Varighed:

Undersøgelsen vil oftest kunne startes straks, og den samlede undersøgelse vil kunne være færdig på 8-12 uger efter opstartsmøde.

Hvor?

Undersøgelsen vil primært foregå dels hos mor/far, dels hos plejeforældrene eller hvor det aftales.

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk