Hvordan arbejder vi:

På Toftemosegaard ser vi supervision og coaching som et professionelt forum, der skaber plads til det, man ellers er alene med, samt skabe grundlag for at finde nye innovative måder at håndtere , udfordringer, stress og belastninger på.

Vi anser det som vores fornemmeste opgave at sørge for, at individ som gruppe, bliver klogere eller opnår klarhed i forhold til det præsenterede dilemma/problem og udvikler nye ideer til at komme videre.

Vi ønsker ikke at præsentere en sand teori/mening om det, som personen fremlægger, det vil vi faktisk klart tage afstand fra. Hensigten er snarere at sætte spørgsmålstegn ved hele sandhedsbegrebet, og netop stille den slags spørgsmål som personen ikke tidligere har stillet sig selv.

Vi arbejder ud fra en systemisk narrativ tilgang, ligesom vi er inspireret af den danske filosof Ole Fogh Kirkeby, specielt hans tanker om Protreptik - filosofisk coaching i ledelse, anser vi for meget brugbar i både supervision og coaching.

Du kan læse mere specifikt om supervision her og coaching her

terapi

Kontakt

Aut. psykolog Flemming Zuschlag christiansen på tlf. 2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk