I individuel coaching er det dig, dine udfordringer, problemstillinger og målsætninger, der er i centrum.

Coaching giver dig et fortroligt rum, hvor du kan reflektere over opgaver, relationer og strukturer i dit privatliv og/eller i dit arbejde. Coaching tager afsæt i dine erfaringer og oplevelser. Hensigten er at skærpe din selvindsigt og faglige kompetence, så du kan udvikle dig personligt og professionelt til glæde for både dig og din virksomhed. På Toftemosegaard anser vi det for coachens vigtigste opgave at give feedback og fastholde agendaen igennem hele forløbet, ligesom det overordnede formål er hjælp til selvhjælp.

Individuel coaching giver dig:

  • Tid og rum til personlig og professionel afklaring og perspektivering
  • Mulighed for at folde ideer, tanker og problemstillinger ud
  • Nye perspektiver på fastlåste situationer
  • Mulighed for at lære af dine succeser
  • Hjælp til selvhjælp