Executive coaching

På Toftemosegaard anser vi executive coaching som en læringsproces, der understøtter den enkelte leder og de enkelte grupper i at opnå konkret forbedring af de personlige præstationer, samtidig med at der etableres en positiv udvikling af den enkelte lederpersonligheds relationer. Altså en hjælpende relation mellem på den ene side et menneske, som har et ledelsesmæssigt og autoritativt ansvar på et højt niveau i en organisation, på den anden side en coach, som anvender psykologiske metoder og redskaber til at hjælpe lederen med at udvikle sig til en mere effektiv og helhedsorienteret person.

På Toftemosegaard er vi af den opfattelse, at “den veluddannede coach”, som et minimum bør have et indgående kendskab til eksperimentalpsykologi, kognitiv psykologi, psykodynamisk psykologi, humanistisk psykologi, systemisk tænkning, socialkonstruktionisme, – og er opdateret med hensyn til den nyeste forskning indenfor det psykologiske fagområde. Herved oplever vi, at coachen kan være med til at give den enkelte leder en dybere indsigt i de sammenhænge, der henholdsvis fremmer og hæmmer menneskets udvikling.

Som en konsekvens af denne tænkning kan executive coaching på Toftemosegaard, defineres som: “Ledelsesudvikling i et psykologisk perspektiv, udført af en psykolog-uddannet coach”