BØRNEPSYKOLOGISK UNDERSØGELSE

En psykologisk børneundersøgelse iværksættes oftest, som en del af den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50.

Den har til formål at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets særlige behov for støtte.

I undersøgelsen foretages en vurdering af barnets kognitive og psykiske funktion, familiens situation og de primære omsorgspersoners forståelse af barnet og deres ressourcer specielt med hensyn til at imødekomme og afhjælpe barnets vanskeligheder.

Derudover indgår det i vurderingen, om der i barnets netværk findes ressourcer eller tiltag, der kan imødekomme barnets udviklingsmæssige behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af barnets udviklingspotentiale og overvejelser om, hvorvidt barnets primære omsorgspersoner i relevant omfang kan tilpasse deres samspil i forhold til barnets alder og potentiale. Derudover vurderes barnets potentiale for at kunne udvikle andre mestringsstrategier evt. med relevant støtte eller behandling.

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung vil typisk indeholde:

 • Et opdrag fra rådgiver.
 • Fremsendelse af tilbud fra Psykologselskabet Toftemosegaard, med udgangspunkt i det

fremsendte opdrag.

 • Opstartsmøde med forældre, barnet rådgiver og Toftemosegaard. Om

barnet skal deltage på dette møde, afhænger af barnets alder og parathed.

 • En gennemgang af relevante sagsakter.
 • Samtaler med forældrene.
 • Samtaler med barnet
 • Psykologisk undersøgelse/testning, afhængig af barnets alder og en konkret vurdering, ved hjælp af:
  • WISC-V (digitalt på Ipad)
  • Bayley-III
  • Sceno test.
  • Rias
  • BRIEF
  • SRS II
  • Beck Youth BYI-II
  • Conners
  • MACI
  • SSAP
  • WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition)
  • FRT (Family Relations Test – Children’s Version)
  • CAT (Children’s Apperception Test)
  • Rotters sætningsfuldendelsestest.
 • Observationer af samspillet med barn og omsorgspersoner.
 • Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører.
 • En gennemgang af undersøgelsens resultater med barn og omsorgspersoner (afhængig af

barnets alder).

 • En afsluttende erklæring til kommunen med konklusion og med eventuelle forslag til videre

foranstaltninger.

 • Som supplement kan en observation af barnet i daginstitutionen, skole eller lign. være

Relevant.

Generelle bemærkninger vedr. alle typer psykologiske undersøgelser bestilt hos Psykologselskabet Toftemosegaard:

 • Alle undersøgelser udføres inden for 8-12 uger og til fast pris efter tilbud.

Alle undersøgelser udføres af et team på 2-3 personer, men forskellige kompetencer, og

hvor mindst en er aut. Psykolog.

 • I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt på, at undersøgelsen er præget af omhu,

samvittighedsfuldhed og uvildighed, som det kræves i psykologloven.

Pris:

Ca. 30.000 kr. pr. barn (0-17 år), der beregnes ikke moms.

Omfanget af en børnepsykologisk undersøgelse er almindeligvis ca. 25-30 timer, samt 5-10 timer, hvis der ønskes observationer af barnet i daginstitution, skole el.lign., og prisen ligger typisk omkring 30.000-33.000 kr.

Prisen afhænger af flere faktorer, herunder barnets samarbejde og motivation, bor forældrene sammen eller hver for sig, hvor omfattende sagsmaterialet er, etc.

Hvis familien melder afbud samme dag, tilskrives den samlede regning 1.000 kr. pr. afbud

Såfremt vi køre forgæves tilskrives den samlede regning 1.500-2.000 kr. pr. gang, afhængig af hvor langt vi har kørt.

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

Smiling human child hand listening deaf ear gossip