Tilknytningsundersøgelse

På Toftemosegaard har vi stor erfaring med at udføre tilknytningsundersøgelser, fx til brug i sager om videreført anbringelse.

Undersøgelsen bygges op af interviews og observationer, og vil indeholde en helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til sine primære voksne fx plejefamilie og biologisk familie. I denne forbindelse undersøger vi:

  • Barnets relationelle miljøer ved hjælp af:

Samspilsobservationer som video optages og scores ved hjælp af Care index og PC-ERA..

  • Barnets udviklingsniveau og behov

Til afdækning af barnets udviklingsniveau og behov anvendes Allan Carr’s model, herunder prædisponerende faktorer, sårbarheder og belastninger; ressourcer, styrkesider, individuelle vanskeligheder/forstyrrelser.

Et eksempel på et typisk forløb:

  • Opstartsmøde (med familie og fx plejeforældre og sagsbehandler)
  • Interview og test af forældre og fx plejeforældre
  • Observationer af samspil, som videooptages.
  • Scoring af samspil ved hjælp af Care index og PC-ERA
  • Indsamling af yderligere information om de primære omsorgspersoner og børnene fra relevante aktører, fx dagtilbud, støtte/kontakt-personer eller andre, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt.
  • Udarbejdelse af rapport, med konklusion og anbefalinger
  • Fremlæggelse af rapport for familie og evt. plejefamilie
  • Fremlæggelse af rapport for sagsbehandler og familie og evt. plejefamilie

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk