Toftemosegaard tilbyder en bred vifte af psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne fx:

En undersøgelse fra Toftemosegaard  munder altid  ud i en rapport, hvor undersøgelsens resultater bliver gennemgået og forklaret i hverdagstermer med eksempler fra klientens liv. Rapporten afsluttes med praktiske pædagogiske strategier til brug for pædagogisk personale, forældre, forvaltning eller klienten selv. Vi lægger vægt på, at undersøgelsesrapporten er skrevet, så den kan fungere som et hverdagsredskab i det videre arbejde.

Alle undersøgelser udføres af et team bestående af mindst 1 aut. psykolog som er overordnet ansvarfor at undersøgelsen udarbejdes i henhold til gældende regler fra Dansk psykologforening. Vores forældrekompetenceundersøgelser udføres ligeledes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra juni 2011.

Vi tilstræber at arbejde uden ventetid og at alle undersøgelser gøres færdig indenfor 2 måneder efter opstart.