Psykologisk undersøgelse af voksne

Der kan være mange grunde til, at man laver en voksenpsykologisk undersøgelse.

Formålet med undersøgelsen kan være en vurdering af funktionsniveau og erhvervsevne, en klinisk vurdering af personens psykiske tilstand, eller den kan indgå som en del af en større undersøgelse for eksempel en Forældrekompetenceundersøgelse.

En psykologisk undersøgelse kan bidrage til kortlægning af en konkret problemstilling. Fx at de kognitive (intellektuelle) evner fungerer som de skal, IQ, personlighed, adfærd og psykisk tilstand. Dette bruges i vurderingen af diagnose, prognose og funktionsnedsættelse, planlægning af træningstiltag og behandling, samt vejledning af klient, pårørende, kommune og eventuel pædagogisk personale.

En voksenpsykologisk undersøgelse omfatter et grundigt klinisk interview og eventuelle samtaler med relevante pårørende, psykologisk testning, indhentning af udtalelser fra relevante fagpersoner.

Inden den psykologiske undersøgelse starter, afklares det præcise formål med undersøgelsen, og forventningerne afstemmes.

Psykologselskabet Toftemosegaard tilbyder psykologiske, herunder neuropsykologiske og personlighedsmæssige undersøgelser af voksne. På Toftemosegaard kan vi udføre brede kliniske undersøgelser med henblik på en systematisk afdækning af den kognitive funktion og personlighedstræk samt en afklaring af følelsesmæssige og sociale ressourcer og vanskeligheder’

Der kan også indgå en personlighedsundersøgelse til afklaring af personlighedsstrukturen. Derved kan personlige og sociale færdigheder beskrives, herunder som regel; personlighedstræk og temperament, følelsesmæssige reaktioner, evnen til at skabe sociale relationer, selvopfattelse, mestringsstrategier, muligheder for at udnytte intellektuelle evner samt evt. psykopatologi. Der bruges forskellige spørgeskemaer hertil.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering. Rapporten, som gennemgås med de implicerede personer, indeholder en vurdering i forhold til det ønskede område, anvisninger til det videre forløb samt pædagogiske anvisninger med forslag til indsats.

Kontakt Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen for nærmere information om psykologiske undersøgelser.

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

 

 

Camilla