§50 undersøgelse

En § 50 undersøgelse udarbejdet af Toftemosegaard afdækker hvilke problemer og ressourcer, der er hos barnet og i familien. For så vidt muligt gennemføres undersøgelsen i tæt samarbejde med forældremyndighedsindehaver og den unge over 12 år.
Undersøgelsen afsluttes med en saglig begrundet vurdering af, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger for at hjælpe barnet eller familien.
Hvis undersøgelsen viser, at problemerne kan afhjælpes i hjemmet, må kommunen ikke iværksætte en anbringelse af barnet eller den unge.
§50 undersøgelse er en socialfaglig vurdering og IKKE  en familiekompetence undersøgelse udført af en psykolog.
 
Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren, barnet og
eller den unge.” (Serviceloven § 50)
 

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

Folder til print