Mentaliseringskompetence-undersøgelse. NYHED

Det er med glæde, at vi hos Psykologselskabet Toftemosegaard, nu kan tilbyde, som nogle af de første i landet, at lave mentaliseringskompetence-undersøgelse, enten som en del af fx en forældrekompetenceundersøgelse eller som en selvstændig undersøgelse. Undersøgelsen er bygget op omkring følgende 3 test:

  • LEAS (levels of emotional awareness scale).
  • RME (Reading the Mind in the Eyes).
  • Ekman´s billeder.

Alle vores psykolog er uddannet hos, og modtager løbende supervision, af chefpsykolog Jens Hardy Sørensen (læs mere om Jens Hardy her).

En mentaliserings undersøgelse er med til at belyser evnen til affektregulering, affektbevidsthed og mentalisering hos børn, unge og voksne. Herunder udredning af forældrekompetence og børnefaglige undersøgelser (§50), og hvordan denne undersøgelse kan anvendes i en klinisk og differentieret ressourcefokuseret behandlingspraksis.
Undersøgelsen vil teste niveauet for affektregulering, implicit og eksplicit mentalisering og mønstret for affektregulering og mentalisering (tilknytningsmønstret). Dette kan efterfølgende danne grundlaget for indhold og organisering i en differentieret forebyggelses og behandlingsindsats.

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

RME