Børnepsykologisk undersøgelse

En psykologisk børne- eller ungdomsundersøgelse iværksættes oftest, som en del af den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven §50.

Undersøgelsen har til formål at belyse barnets/den unges udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets/den unges særlige behov for støtte.

I undersøgelsen foretages en vurdering af barnets/den unges kognitive og psykiske funktion, familiens situation og de primære omsorgspersoners forståelse af barnet/den unge og deres ressourcer specielt med hensyn til at imødekomme og afhjælpe barnets vanskeligheder.

Derudover indgår det i vurderingen, om der i barnets private som professionelle netværk findes ressourcer eller tiltag, der kan imødekomme barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af barnets udviklingspotentialer og overvejelser om, hvorvidt barnets primære omsorgspersoner i relevant omfang kan ændre deres samspil med barnet.

Derudover vurderes barnets potentiale for at kunne udvikle andre mestringsstrategier evt. med relevant støtte eller behandling.

Følgende test vil, afhængig af barnets alder og efter en konkret vurdering blive afvendt:

  • Bayley III
  • SRS-2,
  • Scenotest
  • RIAS
  • WAIS-IV
  • WISC-IV
  • M.fl.

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

Smiling human child hand listening deaf ear gossip